Výslovnost


Proč učit výslovnost?

 • správná výslovnost usnadňuje komunikaci a porozumění
 • špatná výslovnost často brání porozumění, protože nejsme zvyklí snažit se nedokonalé výslovnosti češtiny rozumět
 • rodilí mluvčí (Češi) jsou často méně tolerantní k chybám výslovnostním (např. k ruskému přízvuku) než gramatickým (např. špatným tvarům slov)

Hlavní 3 zásady:

 • zapojujte výuku výslovnosti jako samostatnou aktivitu hned od začátku – lze ji zapojit ve všech úrovních znalosti češtiny
 • nacvičujte správnou výslovnost zejména u frází, které žáci musejí zvládnout v běžném životě a hned v počátcích svého pobytu v ČR (pozdravy, poděkování, prosby, omluvy a školní fráze)
 • pravidelně se k výuce výslovnosti vracejte

Co nacvičovat?

 • pomáhejte studentům v technickém zvládnutí výslovnosti a v její fixaci
 • zaměřte se na:
  • jednotlivé hlásky
  • souhláskové skupiny
  • přízvuk
  • intonaci a frázování
  • tempo řeči
  • ráz
  • hláskovou spodobu
  • nedbalou výslovnost
  • dlouhá slova

Jak trénovat výslovnost?

 • trénujte spíš výslovnost kratších celků
 • je výhodné procvičovat nějaký konkrétní jev (např. rozdíl b-p, délku samohlásek, rozdíl di, ti, ni – dy, ty, ny)
 • známou slovní zásobu procvičujte při mluvení a čtení (v konkrétním kontextu)
 • procvičujte výslovnost smysluplných slov a frází
 • použijte k výuce výslovnosti nově probíraná slova
 • procvičujte poslechem a opakováním, pomocí videa, DVD, nahrávky
 • nacvičujte výslovnost poslechem a výběrem správné varianty dle kontextu (např. kosa - koza, syrový - sýrový, horký - hořký...)
 • využijte všech možných způsobů, které vás napadnou

Na čem lze výslovnost trénovat?

 • na hláskách
 • na jednotlivých slovech
 • na kratších frázích
 • připodobněním k jazyku studentů

Aktivity

 • najdete vlevo ve složce Ke stažení a také v záložce Univerzální aktivity.

Témata:

Ke stažení zde najdete materiály s tipy a aktivitami na trénink výslovnosti v jednotlivých tématech.
Slovní zásoba, fráze a cíle vycházejí ze Vzdělávacího obsahu ČDJ.

Seznamování
Třída - školní pomůcky, věci ve třídě
Škola - školní předměty
Město - orientace ve městě
Rodina, profese
Volný čas
Jídlo

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.