Výslovnost


Proč učit výslovnost?

 • správná výslovnost usnadňuje komunikaci a porozumění
 • špatná výslovnost často brání porozumění, protože nejsme zvyklí snažit se nedokonalé výslovnosti češtiny rozumět
 • rodilí mluvčí (Češi) jsou často méně tolerantní k chybám výslovnostním (např. k ruskému přízvuku) než gramatickým (např. špatným tvarům slov)

Hlavní 3 zásady:

 • zapojujte výuku výslovnosti jako samostatnou aktivitu hned od začátku – lze ji zapojit ve všech úrovních znalosti češtiny
 • nacvičujte správnou výslovnost zejména u frází, které žáci musejí zvládnout v běžném životě a hned v počátcích svého pobytu v ČR (pozdravy, poděkování, prosby, omluvy a školní fráze)
 • pravidelně se k výuce výslovnosti vracejte

Co nacvičovat?

 • pomáhejte studentům v technickém zvládnutí výslovnosti a v její fixaci
 • zaměřte se na:
  • jednotlivé hlásky
  • souhláskové skupiny
  • přízvuk
  • intonaci a frázování
  • tempo řeči
  • ráz
  • hláskovou spodobu
  • nedbalou výslovnost
  • dlouhá slova

Jak trénovat výslovnost?

 • trénujte spíš výslovnost kratších celků
 • je výhodné procvičovat nějaký konkrétní jev (např. rozdíl b-p, délku samohlásek, rozdíl di, ti, ni – dy, ty, ny)
 • známou slovní zásobu procvičujte při mluvení a čtení (v konkrétním kontextu)
 • procvičujte výslovnost smysluplných slov a frází
 • použijte k výuce výslovnosti nově probíraná slova
 • procvičujte poslechem a opakováním, pomocí videa, DVD, nahrávky
 • nacvičujte výslovnost poslechem a výběrem správné varianty dle kontextu (např. kosa - koza, syrový - sýrový, horký - hořký...)
 • využijte všech možných způsobů, které vás napadnou

Na čem lze výslovnost trénovat?

 • na hláskách
 • na jednotlivých slovech
 • na kratších frázích
 • připodobněním k jazyku studentů

Aktivity

 • najdete vlevo ve složce Ke stažení a také v záložce Univerzální aktivity.

Témata:

Ke stažení zde najdete materiály s tipy a aktivitami na trénink výslovnosti v jednotlivých tématech.
Slovní zásoba, fráze a cíle vycházejí z Vzdělávacího obsahu ČDJ.

Seznamování
Třída - školní pomůcky, věci ve třídě
Škola - školní předměty
Město - orientace ve městě
Rodina, profese
Volný čas
Jídlo

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.