Srovnání češtiny a jiných jazyků


Přestože hlavním cílem přístupu k češtině jako cizímu/druhému jazyku je zvládnutí češtiny, a nikoli srovnávání s mateřským jazykem cizince, může nám toto srovnání někdy pomoci uvědomit si:

  • proč žák/student stále chybuje v tomtéž
  • jak žáku/studentovi můžeme pomoci porozumět
  • čeho se ve výuce vyvarovat

O specifikách jednotlivých jazyků Vašich studentů se dočtete v následujících odkazech a článcích:

Učíme studenty ze slovanských zemí
Učíme studenty z Vietnamu
Učíme studenty z Mongolska
Učíme studenty z Korey
Učíme studenty z Číny
Učíme studenty z Japonska
Učíme studenty z arabských zemí

Popis českého fonetického systému najdete v publikaci Čeština jako cizí jazyk – úroveň A1, která je k dispozici na: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/mezinarodni_vztahy/cestinaA1.pdf

Fonetický plán na pozadí různých cizích jazyků (tj. vlastně návod, jak studentům přiblížit český fonetický systém na základě fonetického systému jejich mateřského jazyka) v ní najdete na těchto stranách:

  • angličtina – str. 48
  • němčina – str. 52
  • francouzština – str. 54
  • španělština – str. 57
  • portugalština – str. 60
  • ruština – str. 63
  • polština – str. 66

Existují učebnice, které vykládají češtinu na pozadí některých jazyků, tj. její výklad i nácvik modifikují podle toho, kterým mateřským jazykem mluví cizinec, který se česky učí. Jejich soupis najdete v publikaci Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka na straně 33.

Můžete se obrátit také na příslušná pracoviště univerzit nebo Akademie věd.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.