Slovní zásoba


Hlavní a nejdůležitější zásada:

Nová slova a veškerou slovní zásobu učte v kontextu konkrétních situací.

Proč?
Protože nejdůležitější je domluvit se a porozumět v reálném životě v ČR.

Učte

  • konkrétní akce a reakce
  • celé věty, fráze, situace; teprve z nich poté vypreparujte jednotlivá slova (ať je zřejmý kontext užití)
  • nová slova za pomoci obrázků (žák by měl nové slovo alespoň 5x vyslovit a 5x napsat)

Co dělat se slovní zásobou

  • vytvářejte logické skupiny slov – na základě významu (jídlo) nebo gramatické charakteristiky (podle rodů).

Ale pozor:

  • nezařazujte příliš mnoho slov do jedné skupiny – vzpomeňte si na sebe, kolik slov najednou si umíte zapamatovat v cizím jazyce

Vyvěšujte v učebně přehledy slov z určitých okruhů.

Jak by měly okruhy/témata pro slovní zásobu vypadat:

  • měla by to být obecná témata (společenské fráze, nakupování, zjišťování informací …)
  • měla by obsáhnout všechny základní komunikační situace v daném kontextu
  • výběr specifičtějších témat by měl vycházet z toho, jací žáci ve skupině jsou a co aktuálně potřebují

Aktivity

Najdete v části Další zdroje a inspirace - Ke stažení a další v kapitolách Univerzální aktivity a Aktivity ke stažení z internetu.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.