Psaní


Hlavní zásady:

Psaní zaměřte na konkrétní situace, konkrétní využití. Učte psát především to, co žáci skutečně psát potřebují.

Výuka psaní a aktivity s psaním spojené či jejich kontrola jsou opět zároveň nácvikem čtení, mluvení a poslechu.

Z hlediska psaní máme 2 typy žáků:

1.žáci, kteří ovládají latinku bez problémů
2.žáci, kteří neovládají latinku – s takovými žáky trénujte abecedu, psaní slov, přepis textu, věnujte se jim individuálně (např. jim dávejte a opravujte tréninkové listy na psaní)

Jak učit psaní?

Začněte od mluvení přes vyslovování slovíček až k psaní.
Diktujte slova, po nich kratší věty, následně delší text, který žáci už znají; nakonec mohou žáci zapisovat i neznámá slova či texty.
Seznamte žáky s určitým typem textu, podle nějž se pak žáci sami snaží napsat vlastní text.
Nabízejte slovní zásobu podle potřeb žáků a rozšiřujte nabídku variant, které mohou v textu nastat.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.