Porozumění - poslech


Je pro žáky téměř vždy nejobtížnější dovedností.

Hlavní zásada:

Ve většině situací není nezbytné porozumět každému slovu (tzv. totální porozumění).
Nacvičujte s žáky tedy především to, aby dokázali zachytit důležité informace (nikoli všechny informace).

Výhoda poslechu:

Může reprezentovat a spojovat všechny složky výuky (gramatika, slovní zásoba, komunikační situace, porozumění, nácvik mluvení, psaní i čtení).

Jak postupovat?

Vždy bychom měli mít připravené aktivity a úkoly pro fázi před vlastním poslechem, v průběhu poslechu a po skončení poslechu.
(Takovéto aktivity najdete v části Další zdroje a inspirace - Ke stažení.)

Typy poslechu
- CD – písně, mluvené texty
- film
- rádio
- televize
- mluvený projev učitele
- mluvený projev samotných žáků (mohou se taky např. nahrávat a vzájemně poslouchat)
- ostatní autentické situace

Nahrávky jsou na rozdíl od mluveného projevu učitele stále stejné.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.