Porozumění - čtení


Hlavní zásada:

Ve většině reálných situací není důležité porozumět každému slovu (tzv. totální porozumění).
Nacvičujte tedy s žáky především to, aby dokázali zachytit důležité informace (nikoli všechny informace).

Výhoda čtení:
Může reprezentovat a spojovat všechny složky výuky (gramatika, slovní zásoba, komunikační situace, porozumění, nácvik mluvení, psaní i výslovnost).

Jak postupovat?
Vždy bychom měli mít připravené aktivity a úkoly pro fázi před vlastním čtením, v průběhu čtení a po skončení čtení. Na zpracování jednotlivých fází čtení společně s návaznými činnostmi se můžete podívat například na pracovní list Anička ve městě, který byl využíván ve Čtenářském klubu pro děti s OMJ.

Tipy:

 • připravte žáky na čtení (aby se nebáli a zvykli si)
 • učte žáky orientaci v textu, především cílené hledání informací (praktických, které se vážou k reálným situacím, které hned můžou použít)
 • aktivně využívejte to, co je kolem nás, s čím se žáci setkávají každodenně; texty jsou všude (nápisy, instrukce v dopravních prostředcích, jízdní řády...)
 • spojujte grafickou podobu slova s jeho zvukovou podobou
 • mějte připravená různá cvičení k textu
 • využívejte čtení k nácviku výslovnosti

Pozor!

 • zadávejte přesné, promyšlené instrukce
 • začátečníky nechte jenom vyhledávat klíčová slova a nejdůležitější informace

Základní typy práce s textem:

 • žáci různých úrovní čtou a reprodukují pouze základní text; klíčové repliky z textu pak procvičují ještě ústně
 • pokročilejší žáci text rozvíjejí či mění; klíčové repliky z textu pak procvičují ještě ústně
 • žáci skládají rozstříhaný text
 • žáci pracují s dialogy obsaženými v textu
 • žáci podtrhávají dlouhé samohlásky, slabiky s „ě”, tvrdé/měkké, krátké/ dlouhé i (i,í,y,ý), substantiva, slovesa, slovní zásobu z oblasti jídla apod.
 • žáci používají text ke studiu gramatiky (vyvozují pravidla určitého gramatického jevu)

Dobrá praxe

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.