Plány kurzů a témata

Témata si stanovte sami podle aktuálních potřeb dětí, které učíte. Inspiraci v oblasti témat a jejich posloupnosti najdete v obsazích učebnic češtiny pro cizince, které vypadají např. takto.

Čeština představuje (nejen) pro vaše žáky především prostředek a nástroj přežití v české společnosti a cestu ke vztahům s vrstevníky i s dospělými (viz Čeština jako cizí jazyk). Především podle toho bychom měli vybírat, co vlastně budeme učit.

Téma a obsah tématu
(Ukázky najdete vpravo Ke stažení.) K jednotlivým tématům můžete přiřadit tematicky se pojící aktivity a pracovní listy, které jsou zde rovněž ke stažení (viz Hry a aktivity a Pracovní listy v levém menu).

Vytvořte si obsah tématu (jako Škola, Nakupování, Omluvy, Cestování a doprava apod.).

Proč?

  • Pomůže nám v přípravě lekce a v orientaci v obsahu učiva. Budete potom vědět, co a jak učit.
  • Slouží jako podklad pro tvorbu pracovního listu.

Co?

Slovní zásoba, fráze, gramatika, průřezová témata, aktivity vztahující se k danému tématu.

Jak na to?

Při tvorbě struktury nám pomohou učebnice češtiny pro cizince, cizojazyčné učebnice (angličtiny, němčiny, španělštiny…), zkušenosti se školním prostředím, vlastní nápady, časopisy pro děti, internet a mnohdy i děti samy.

Celoroční kurz

Výuku češtiny žáků s odlišným mateřským jazykem na základní škole může škola sama zorganizovat tak, aby odpovídala na potřeby právě jejích žáků. Na jedné základní škole tak byl vytvořen celoroční kurz v dotaci 6 vyučovacích hodin týdně. Pod ikonou Ke stažení si stáhněte dokument popisující témata, která takovou výuky naplnila.

Tuto podporu se škole podařilo zorganizovat díky projektu Nejste na to sami! II. financovaného z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.