Metodické materiály a odborná literatura


DOLEŽÍ, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk). AUČCJ, 2014.

DOLEŽÍ, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). AUČCJ, 2013.

DOLEŽÍ, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. AUČCJ, 2017.

DOLEŽÍ, L. a kol. Specifické poruchy učení a čestina jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ, 2017.

GARLIN, E. Metoda KIKUS Čeština jako cizí jazyk – čeština jako druhý jazyk. META, o.p.s., 2016.

GJUROVÁ, N. Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Portál, 2011.

HÁDKOVÁ, M., LÍNEK, J., VLASÁKOVÁ, K. Čeština jako cizí jazyk – Úroveň A1. Praha: MŠMT, 2005.

HOLÁ, L., HÁNKOVÁ, D. K výuce gramatiky v češtině pro cizince.

HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Alternativní prezentace paradigmat deklinace českých substantiv.

HOLÁ, L. Nové deklinační vzory a postupy v komunikativní výuce češtiny jako cizího jazyka - videopřednáška

HOLÁ, L. Dá se čeština číst odzadu?

HOLUB, J. a kol. Čeština jako cizí jazyk – Úroveň B2, Praha: MŠMT, 2005.

HRDLIČKA, M. Cizí jazyk čeština. Praha: ISV, 2002.

HRDLIČKA, M. Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Praha: Karolinum, 2009.

HRDLIČKA, M. Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: ZČU, 2010.

HRDLIČKA, M., SLEZÁKOVÁ, M. a kol. Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince - příručka. Praha: Centrum pro integraci cizinců, AUČCJ, Člověk v tísni, 2007.

HRONOVÁ, K. Čeština jako cizí jazyk. Vstupní kurs a základní gramatika. Praha: Didakta Praha, 2009.

KMENTOVÁ, M. Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka. Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem. NIDV, 2016.

KMENTOVÁ, M. Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Hudební činnosti v logopedické prevenci. Portál, 2018.

KOCOUREK, J. a kol. Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt. Interkulturní a metodická inspirace pro lektory. Praha: NÚV, 2018.

KOCOUREK, J., PECHOVÁ, E. Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce. Praha: Klub Hanoi, 2010.

Kolektiv autorů META, o.p.s. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. META, o.p.s., 2011.

KUBÍČKOVÁ, K. Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu. Metodická příručka. Kostelec nad Orlicí, 2011.

LINHARTOVÁ, T., STRALCZYNSKÁ LOUDOVÁ, B. Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. META, o.p.s., 2014, 2015.

MAŠÍN, J. Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka. FF UK, 2015.

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). Praha: VÚP.

Referenční popisy úrovně češtiny jako cizího jazyka. MŠMT 2005, NÚV 2014.

Sborníky Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). Praha 2003 - 2015.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyuču­jeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.

ŠÁRA, M. a kol. Prahová úroveň – čeština jako cizí jazyk. Strasbourg: Council of Europe, 2001.

ŠEBESTA, K. Druhý a cizí jazyk - Osvojování a vyučování. FF UK, 2014.

ŠINDELÁŘOVÁ, J. Socio-kulturní zázemí žáků a studentů-imigrantů přicháze­jících ze zemí s odlišnou kulturou: (příručka pro učitele o vzdálených zemích, z nichž tito žáci a studenti přicházejí). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005.

ŠINDELÁŘOVÁ, J., ŠKODOVÁ, S.: Čeština jako cílový jazyk I, II. Praha: MŠMT, 2013.

ŠKODOVÁ, S. Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 – METODIKA. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.

ŠKODOVÁ, S. Gramatika češtiny pro děti-cizince mladšího školního věku. In: Integrace a inkluze ve školní praxi. Ročník III, č. 2, říjen 2015, s. 28-31.

ŠKODOVÁ, S. Kapitoly z lingvodidaktiky češtiny jako cizího jazyka. Liberec: TUL, 2012.

ŠKODOVÁ, S., ŠTINDLOVÁ, B. Modifikace principů přímé metody pro potřeby výuky gramatiky češtiny jako cizího jazyka. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2006-2007. Praha: Akropolis, 2007.

ŠKODOVÁ, S., ŠTINDLOVÁ, B. Možnosti výuky gramatiky bez zprostředkovacího jazyka. In Písemné zkoušky a testy z (cizích) jazyků (a češtiny pro cizince). Poděbrady 2007, s. 110-118.

ŠTINDLOVÁ, B. a kol. Česky v Česku - Manuál pro učitele. Akropolis 2008.

Videokolekce přednášek a workshopů z mezinárodní konference Klíč k češtině jako cizímu jazyku (Brno 9.-10. září 2015)

O češtině a o výuce češtiny

Čechová, M., Styblík, Vl. Čeština a její vyučování. Praha: SPN, 1998.

Čermák, F. Jazyk a jazykověda. Praha, Karolinum, 2001. (3. vyd.).

ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 1. vyd. Olomouc: Rubiko, 1998.

Hrbáček, J. Úvod do studia českého jazyka. Praha: Karolinum, 1994. (2. vyd.).

PALKOVÁ, Zdena Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1997

POKORNÁ, Jaroslava; VRÁNOVÁ, Milena. Přehled české výslovnosti. Praha: Portál, 2007.

ŠEBESTA, Karel. Od jazyka ke komunikaci. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.