Mluvení


Je pro žáky většinou nejdůležitější dovedností.

Hlavní zásada:

Spojujte nácvik mluvení vždy s praktickou, konkrétní a reálnou situací.

Proč?
Aby se žák naučil, jak mluvit a co říkat v běžném reálném životě.

Jak trénovat mluvení?

 • Výuku mluvení musíte řídit – žáci by měli vždy dostat přesné instrukce, modelové dialogy, nabídku možností. Každá aktivita by měla mít své ohraničení, důležité je zejména zakončení – výstup studentů
 • Využívejte dialogů. K jednomu tématu je dobré je zpracovat dialogy pro různé úrovně. Nejprve je vždy dobré cvičit modelové dialogy připravené lektorem. Pro začátečníky napište vždy na tabuli modelové věty nebo jim dejte pracovní list s dialogem, v kterém pak pouze doplňují slova (na základě poslechu). Potom mohou dostat určitá slova či výrazy, kterými nahradí odpovídající slova či výrazy v dialogu. Nakonec mohou sami tvořit obdobný dialog; při jeho nácviku je pak dobré, aby si ve dvojicích vyměnili role.
 • Žáci se mohou učit celé rozhovory nazpaměť.
 • Žáci mohou pracovat ve skupinách či dvojicích, zbaví se tak ostychu z mluvení mnohem rychleji.

Typy aktivit (Více a podrobnější popis viz kapitolu Aktivity - Univerzální aktivity.)

 • žáci popisují obrázek
 • žáci dělají dialogy
 • žáci hledají obrázek ze série podle popisu
 • žáci skládají komiksy podle popisu
 • žáci hrají dialogy v určitých rolích
 • žáci se učí nazpaměť krátké dialogy
 • žáci předříkávají slova nebo fráze jakoby v různých náladách
 • žáci předříkávají slova nebo fráze v jiné roli
 • žáci hledají cestu, získávají informace
 • žáci doplňují informace
 • žáci musejí odpovídat na otázky, které jsou na kartičkách, které si vytahují

(volně upraveno podle příručky Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince)

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.