Kurzy pro učitele


Více o češtině jako cizím/druhém jazyku, o tom, jak ho učit a jak připravovat materiály, se můžete dozvědět na několika kurzech:

META, o.p.s. nabízí různé formy seminářů pro učitele zaměřených na začleňování a vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem na MŠ, ZŠ, SŠ.

Novinka! Aktuálně nabízíme kurz "Specializace na výuku češtiny jako druhého jazyka". Cílem vzdělávacího programu je, aby pedagogové a doučovatelé získali potřebné kompetence k vyučování ČDJ, propojování ČDJ se vzdělávacím obsahem ZŠ/SŠ a MŠ a v neposlední řadě zajištění inkluzivního vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Začínáme 3. dubna 2020. Bližší informace zde.

Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka začíná vždy na podzim a pořádá ho Ústav jazykové a odborné přípravy UK. ÚJOP rovněž organizuje krátkodobější metodické kurzy pro učitele.

Rekvalifikační kurz pořádaný Centrem pro integraci cizinců„Čeština - metody práce s heterogenní skupinou“ probíhá většinou jako jednotýdenní intenzivní soustředění v srpnu a následně několik jednodenních setkání během podzimu, popř. v kratší či víkendové formě.

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) pořádá kromě pravidelných setkání s workshopy také nově cykly školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka.

Soukromá vysoká škola AKCENT College nabízí tříleté bakalářské studium Čeština jako cizí jazyk či kurz Didaktika češtiny jako cizího jazyka.

Na Karlově univerzitě, na Filozofické fakultě můžete studovat navazující magisterský program Učitelství češtiny jako cizího jazyka.

Novinka! Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem nabízí nově Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Přípravou učitelů na vzdělávání žáků cizinců se zabývala také Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem v rámci projektu Čeština pro žáky-cizince v rámci inovace výuky učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ a Technická univerzita v Liberci v rámci projektu Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (4 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.