Kurzy pro učitele


Více o češtině jako cizím/druhém jazyku, o tom, jak ho učit a jak připravovat materiály, se můžete dozvědět na několika kurzech:

META, o.p.s. nabízí různé formy seminářů pro učitele zaměřených na začleňování a vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem na MŠ, ZŠ, SŠ.


Kurzy ostatních organizací a institucí

Centrum pro intergraci cizinců: Rekvalifikační kurz„Čeština - metody práce s heterogenní skupinou“ probíhá většinou jako jednotýdenní intenzivní soustředění v srpnu a následně několik jednodenních setkání během podzimu, popř. v kratší či víkendové formě.

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) pořádá kromě pravidelných setkání s workshopy také nově cykly školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka.

Soukromá vysoká škola AKCENT College nabízí tříleté bakalářské studium Čeština jako cizí jazyk či kurz Didaktika češtiny jako cizího jazyka.

Ústav jazykové a odborné přípravy UK: Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka začíná vždy na podzim. ÚJOP rovněž organizuje krátkodobější metodické kurzy pro učitele.

Filozofická fakulta UK: můžete zde studovat navazující magisterský program Učitelství češtiny jako cizího jazyka.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity: Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem nabízí nově Katedra českého jazyka a literatury.

Přípravou učitelů na vzdělávání žáků cizinců se zabývala také Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem v rámci projektu Čeština pro žáky-cizince v rámci inovace výuky učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ a Technická univerzita v Liberci v rámci projektu Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.