Jazyková diagnostika

Na začátku výuky češtiny jako druhého jazyka je velmi důležité zjistit detailně současné jazykové znalosti a jazykové kompetence žáka/studenta s OMJ. Umožňuje to přesněji naplánovat výuku – kde začít, co žák/student potřebuje nebo naopak nepotřebuje. Při cílené diagnostice se znalosti a kompetence ukážou mnohem přesněji než při pouhém pozorování a prostém odhadu. Diagnostiku si může učitel vytvořit pro konkrétního žáka tak, aby zjišťovala přesně to, co je třeba.

Diagnostika znalosti češtiny by měla být součástí auditu dovedností, nutného pro vypracování plánu podpory.

V rámci jazykové diagnostiky testujeme porozumění (poslech a čtení), mluvení a psaní. Přestože komplexní jazyková diagnostika pro žáky s OMJ zatím nebyla vytvořena, dílčí nástroje již existují. Ty Vám mohou posloužit alespoň jako inspirace pro vaši diagnostiku, která většinou musí být alespoň trochu ušita na míru konkrétnímu žákovi.

Dostupné diagnostické nástroje:

Diagnostický test pro mladší a starší žáky ZŠ – vyzkoušené diagnostiky v praxi, vyžadující však od učitele schopnost zjištěné informace interpretovat

Diagnostické testy řečových dovedností žáků 1. a 2. stupně ZŠ in Kostelecká, Y. a kol. Žáci-cizinci v základních školách. PedF UK 2013, s. 133-174

Formulář na zjištění znalosti z ČJ - záznamový arch, který vyžaduje od učitele přípravu (otázky, obrázky, pomůcky, texty…)
Pro inspiraci můžete využít ukázku podobného materiálu používaného ve Velké Británii (Assessment Pack Read Only).

META, o.p.s. momentálně v rámci projektu OPPPR Češtinou k inkluzi vytváří a ověřuje mimo jiné jazykově diagnostický nástroj. Jeho cílem je rozřadit žáky ZŠ podle jazykových dovedností do tří kategorií, které podle našeho názoru odpovídají stupňům podpůrných opatření. Finální podoba, včetně popisu, jak s diagnostikou pracovat, bude na konci projektu (červen 2018). Současná podoba diagnostiky je již plně funkční, pokud ji budete chtít vyzkoušet, neváhejte kontaktovat kolegyni Barboru Nosálovou, metodičku ČDJ na nosalova@meta-ops.cz.

Certifikovaná zkouška z češtiny pro mládež - mládež do věku 16 let, úrovně A1 a A2

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince - pro dospělé, úrovně A1-C1

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR (A1)

Zkouška z českého jazyka pro občanství (B1)

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka – metodická příručka s příklady, jak diagnostikovat úroveň znalosti češtiny

Jazykové dotazníky pro žáky a rodiče s OMJ – dotazník v různých jazykových mutacích zjišťující výchozí jazykovou situaci žáka, který přichází do základní školy z jinojazyčného prostředí

Dokumenty evropské jazykové politiky:

Pro výuku cizích jazyků, včetně češtiny jako cizího jazyka, existují v rámci evropské jazykové politiky dokumenty, které také mohou sloužit jako diagnostický podklad.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) - poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě

Referenční popisy úrovní češtiny jako cizího jazyka - poskytují východisko pro tvorbu osnov, sylabů, zkoušek a učebnic pro češtinu jako cizí jazyk. Jsou k dispozici pro úrovně A1, A2, B1 a B2.

Referenční popis pro úroveň A1 a A2 pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt – nově zpracovaný popis češtiny jako cizího jazyka

Konkrétní deskriptory (výstupy) jednotlivých řečových dovedností najdete v Evropském jazykovém portfoliu. V České republice bylo vydáno 5 portfolií: pro žáky do 11 let, pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let, pro studenty ve věku 15-19 let, pro dospělé a pro studenty vysokých škol. Jednotlivá portfolia jsou k dostání v knihkupectvích, popř. v knihovnách, na http://ejp.rvp.cz/ je zdarma on-line aplikace.
Ke stažení zde máte přehled deskriptorů řečových dovedností pro žáky do 11 let a žáky ve věku 11-15 let.

Evropský jazykový pas - formulář, který informuje srozumitelně o Vašich znalostech cizích jazyků

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.