Co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ)


Čeština jako mateřský jazyk i čeština jako druhý/cizí jazyk je stále tentýž soubor jazykových prostředků, tatáž struktura, tentýž systém.
Ale…
přístupů k češtině a pohledů na ni je a může být mnoho, a proto se ani jako odborníci-učitelé nesmíme přestat sami učit se na ni z různých úhlů dívat…

Čeština je

  • nástroj komunikace a dorozumění
  • strukturovaný jazykový systém
  • vyučovací předmět

Čeština je

  • základem integrace
  • záležitostí všech učitelů a vyučovacích předmětů, ne jen češtinářů a předmětu český jazyk

Abychom si představili situaci dítěte, které neumí dobře česky, v české škole, stačí si vzpomenout na scénu z filmu, kterou všichni dobře známe:

Během vyučování přijde do třídy ředitel a přivede nového žáka, představí ho a posadí na volné místo. Nový žák je hrdinou příběhu a důvodem jeho přestupu z jiné školy jsou dramatické události nejrůznějšího charakteru. Tento nový žák se brzy vyřadí svou výjimečností ze školního kolektivu a stane se výrazně neoblíbeným, ba zcela vyloučeným. V závěru se jeho vztahy se všemi více či méně znormalizují. Zčásti protože se vyrovná s prožitými traumatickými zážitky, zčásti protože si na něj ostatní zvyknou a on si zvykne na ně (odehrává-li se příběh na střední škole a výš, nový žák navíc získá lásku školní krasavice…).

Děti cizinci prožívají v zásadě podobný příběh, ale jsou v ještě horší situaci než náš filmový hrdina. Velmi často ani nerozumějí tomu, co o nich ředitel říká jejich budoucím spolužákům, co si o nich následně říkají jejich spolužáci navzájem, případně co jim říkají jejich učitelé. Závěr tohoto filmu s hrdinou dítětem cizincem, který neumí dobře česky, je tedy otevřený a hodně záleží na přístupu okolí a na tom, jak rychle a úspěšně žák porozumí tomu, o čem ostatní (ať ve výuce, nebo v běžném životě) mluví.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.