Chyby


Když žáci chybují (a oni vždycky chybují), mějte na paměti, že chyby jsou:

 • běžné
 • nevyhnutelné
 • zcela přijatelné

A proto:

 • nebojte se chyb a učte žáky se jich taky nebát
 • rozmyslete si, v jakých případech/situacích/aktivitách budete/nebudete chyby opravovat

Kdo může chyby opravovat?

Učitel, ale taky sám žák, spolužák, malá skupina spolužáků, celá třída, sám žák či spolužáci pomocí učebnice. Vždy je potřeba zvážit, za jakých okolností a jakým způsobem je vhodné opravovat; vymezte jasně svou roli a roli žáků při opravách.

Jak opravovat?
- pozitivně
- výrazem ve tváři, reformulací, otázkou, nákresem na tabuli, zápisem chybné věty na tabuli, pomocí vtipu...
- nečekejte, až se žák sám opraví; používejte gest, naznačte žákovi, že něco není v pořádku, počkejte, dejte mu druhou šanci, kruťte rukou, řekněte moment, vztyčte prst nebo se na něj upřeně podívejte...
- nechte pokročilejší žáky opravovat chyby méně pokročilých tím, že si je zapisují
- používejte metodu polohlasitých oprav: žák, který ví, opraví chybujícího žáka polohlasně a vy jen kývnete na souhlas
- věnujte čas prevenci typických chyb
- využijte chyby žáka/ů k dalšímu výkladu či vysvětlení
- reagujte pozitivně, pokud žáci nadávají na češtinu – pogratulujte jim, že se učí tak těžký jazyk a že to zvládají
- můžete se chybě žáka zasmát, ale je třeba hned vysvětlit, proč jste se zasmál/la
- pochvalte žáky za dobrou detektivní práci, za odhalení chyby, pokud uděláte chybu vy jako učitelé
- upozorněte žáky na to, že pokud používají obecnou češtinu, měli by rozlišovat, v jaké situaci ji používají; nenechávejte ji bez komentáře, protože žáci si pak tento způsob komunikace zafixují a mohou mít v potíže v běžných, ne zcela neformálních situacích (úřad, banka, obchod)
- držte se spisovného jazyka; pokud někdo mluví obecnou češtinou, neodmítejte, ale přeformulujte
- podporujte žáky v produkci, vymezte si jen některé situace, kdy je budete opravovat
- opravujte důsledně, pokud vám jde o přesnost vyjádření, o nácvik nové fráze či konstrukce
- opravujte výběrově, pokud vám jde o plynulost, kritériem je pak především srozumitelnost
- zjednodušujte, ale nemluvte agramaticky

Opravy písemného projevu

 • opravujte všechny chyby, ale rozlišujte způsob opravy – jevy, které mají žáci znát, třeba jen podtrhněte, ostatní (např. pokročilou gramatiku) opravte
 • usnadněte si co nejvíc opravování:
  • zadejte žákům co nejpřesněji, co mají psát
  • nabídněte jim možné varianty, jednotlivé formulace
  • kontrolujte jednotlivé fáze úkolů, tj. v poslední fázi (výstup) by už nemělo být tolik chyb, protože byly odstraňovány v průběhu psaní
  • mějte připraveno řešení úkolu (k rozdání na papíře)
  • nechte žáky konzultovat chyby mezi sebou (ale pod vaším dohledem)
  • veďte žáky k používání příruček
  • využívejte ke kontrole zdatnějších žáků
  • k řádce, ve které je něco špatně, udělejte tečku nebo čárku, žák sám musí odhalit chybu a text přepsat správně
 • hodnoťte eseje krátkým písemným hodnocením (skvělé, výborné)
 • opravujte raději např. zeleně než červeně, používejte obrázky: sluníčka, úsměvy...

Opravy ústního projevu

 • brzděte příliš horlivé žáky, dejte nejdřív šanci tišším žákům; můžete například počítat do pěti, potom teprve mají horlivější právo odpovědět
 • po individuálním projevu shrňte jen nejzávažnější chyby bránící porozumění

(volně upraveno podle příručky Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince)

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.