Učebnice a učební materiály


Novinka !!!

META, o. p. s. vydala novou učebnici pro žáky s odlišným mateřským jazykem Levou zadní I.
Více na webu ceskylevouzadni.cz

Učebnic češtiny pro cizince existuje velmi mnoho. V tomto seznamu jsou uvedeny ty z nich, které se z našeho pohledu osvědčily a můžeme z různých důvodů doporučit.

V první části najdete učebnice a učební materiály češtiny pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), v druhé učebnice češtiny pro cizince pro dospělé (vhodné pro výuku žáků s OMJ jsou označeny tučně), dále též hry a aktivity do hodin.

1) Učebnice a učební materiály češtiny pro děti a žáky s OMJ

Antošová, J. a kol.: Třesky plesky, uč se česky! Čeština pro gymnázia 1. Staatsministerium für Kultur 2005.
Antošová, J. a kol.: Uč se česky, je to hezký! Čeština pro gymnázia 2. Staatsministerium für Kultur 2008.
Antošová, J. a kol.: Je to hezký, umět česky! Čeština pro gymnázia 3. Tematická textová učebnice. Gymnázium Pirna, 2006.
Dousková, J.; Štenclová K., Fraňková, L.: Česky vesele a hezky. Centa 2005.
Doleží, L.: Hrajeme si s říkankami. Metodický materiál k jazykové podpoře dětí/žáků cizinců. NIDV, 2017.
Flanderková, A.: Můj první pracovní sešit z ČJ - pro žáky cizince.
Garlin, E.: Materiály KIKUS (obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, pracovní listy pro práci rodičů a dětí). META, o.p.s., 2016.
Gjurová, N.: Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Portál 2011.
Hanzová, M.: Učíme se česky 1. Pansofia.
Havlíková, D., Ošmera, R. Česky s vlaštovkou 1 (Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých). AUČJC 2019.
Hesová, A., Škodová, S.: Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. VÚP 2010.
Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců. Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Pedagogická fakulta MU, Brno 2004.
Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC, Praha 2014.
Jaurisová, B.; Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny. NIDV 2016.
Kamiš, K.: Učíme se česky 2. Pansofia.
Kol. autorů: Materiály pro výuku českého jazyka v Bavorsku. Stupeň A1+, A2. Mnichov 2011, 2013.
Kotyková, S.; Lejnarová, I.: Čeština pro malé cizince 1/2. Knižní klub, Praha 2005.
Kubíčková, K.: Abeceda - karty písmen. ZŠ Gutha Jarkovského 2010.
Lacinová , P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s., 2018.
Procházková, P.: Sociokulturní minimum pro malé cizince. Obecně prospěšná společnost Nebelvír, 2010.
Punčochář, M.: Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji (Aplikace spisovného jazyka; Čeština kolem nás). 2011.
Svobodová, J.: Učím se česky 1 (pracovní učebnice). Harry Putz, Liberec 2012, metodika.
Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.
Táborková, J.: Hezky česky. NIDV, 2016.
Tenorová, A.: Hrátky s češtinou. ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2.
Tomášová, M.; Pokorná, K.: Učíme se česky - čeština jako druhý jazyk (E-learningová učebnice pro čínské děti). PedF UK, 2013.
Vojtkovská, P.: Annjong hasejo, paní učitelko. ZŠ Frýdek-Místek, 2008.
Čeština 11+ (Výukový materiál pro nově příchozí náctileté cizince) - učebnice a metodika v pdf

České učebnice a učební materiály vhodné pro děti a žáky s OMJ

Bezděková, J.: Učíme naše děti mluvit. SEVT 2008.
Dvořák, J.: Moje první kniha předškoláka a prvňáka. Nakladatelství Svojtka 2006.
Eichlerová, I., Havlíčková, J.: Velké logopedické pexeso 1, 2, 3. Portál 2016, 2011.
Emmerlingová, S.: Když dětem nejde čtení 1, 2, 3. Portál 2016, 2013, 2011.
Hronová, A., Štindlová, B.: Učíme se (nejen) česky. Učebnice češtiny pro neslyšící děti. Jazykové centrum ULITA, 2011.
Chmelíková, V.: Hraj si a procvičuj - pracovní listy k učebnici Prvouky pro 1. ročník. Fraus 2014.
Jucovičová, D. a kol.: Interaktivní učebnice ČJ I.-V. díl (pravopis, hláskosloví, tvoření slov a význam slov, tvarosloví, skladba) a další pomůcky k výuce. Nakladatelství D + H.
Janovec, L.; Černá, M.; Poláková, Z.: Dokážeš to! Český jazyk 5 - 9 (cvičebnice češtiny pro žáky základních škol). Klett, 2010.
Kubátová, K.: Přírodověda – pracovní sešit, 2. díl, pro 1. stupeň ZŠ praktické. Parta.
Linc, V.: Tabulky ke čtení. SPN 1988.
Mrázková, D.: Můj medvěd Flóra. Baobab 2007.
Nová DIDA – didaktické pomůcky pro MŠ a ZŠ.
Nováková, I.: Zábavný pravopis. Portál 2009.
Nováková, I.: Víš, co čteš? Luštění s nácvikem pozorného čtení. Pro začínající čtenáře. Portál 2016.
Novotná, A., Votruba, J.: Kdo jinému jámu kopá (lehko i vážný slovník pořekadel a přísloví), Práh 2013. Pavlová, J.; Pišlová, S.: Barevná čeština (pro prvňáky – páťáky). SPN 2007.
Pávková, B.: Logopedické pexeso a obrázkové čtení B - P - N - D - F - V- K. Computer Press 2008.
Pokorná, V.: Šimonovy pracovní listy. Portál 2007.
Přikrylová, M.: Barevné kamínky – Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš: Můj domov. Fortuna 2002.
Rufertová, H.: Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ. Fortuna 2002.
Schrimpfová, J. M.: Můj první slovník českého jazyka. Fraus 2008.
Slezáková, K.: Mluv se mnou. Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči. Portál 2014.
Šamalíková, P.: Velká kniha českých slov. INFOA 2017.
Šup, R.: Učíme se číst s porozuměním. SEVT 1995.
Pracovní sešit pro nápravu vývojových poruch učení v českém jazyce I. (pro 2. a 3.r.). Tobiáš.
Zelinková, O.: Cvičení pro dyslektiky I.-VI. - Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek.
Série pracovních listů na český jazyk (6.-9. ročník). Nakladatelství Septima.
Časopis Mateřídouška (skládačky, detektiv Vrťapka)
Časopis Čtyřlístek

2) Učebnice a učební materiály češtiny pro dospělé cizince

Andrášová, H., Podepřelová, A. a kol.: Desetiminutovky čeština pro cizince. Klett 2008.
Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince A1 a A2: učebnice a cvičebnice. Edika 2017.
Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince B1: učebnice a cvičebnice. Edika 2016.
Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince B2: učebnice a cvičebnice. Edika 2013.
Bischofová, J. a kol.: Čeština pro středně a více pokročilé (učebnice a pracovní sešit). UK 2008.
Brouček, L. a kol.: Čeština do práce: Audiovizuální kurz češtiny pro cizince. Metodický manuál. CIC 2013.
Cvejnová, J.: Česky, prosím Start, I, II, III. Karolinum 2011, 2013, 2012, 2017.
Cvejnová, J. a kol.: Připravte se s námi na zkoušku s českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. NÚV 2011.
Čemusová, J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O. Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2005.
Dalecká, J., Václavková, M.: Kurz českého jazyka pro začátečníky. Most PRO, o.p.s.
Dobiáš, D.: Mluvme česky. Let´s Speak Czech. Fragment 2010.
Froulíková, L.: Zahrada českého jazyka. Academia 2003.
Froulíková, L. Adam a Eva v Českém ráji. Academia 2008.
Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty A1 až B2. SOZE 2005. K této řadě jsou dostupné cvičebnice.
Herciková, B., Klimešová Málková, P., Pokorná, K.: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny, úroveň A2. Praha: Karolinum, 2018.
Holá, L.: Adaptovaná próza: Pohádky, Povídky malostranské, Pražské legendy, Staré pověsti české a moravské. Akropolis 2011, 2012, 2013.
Holá, L.: NEW Czech Step by Step. Akropolis 2004.
Holá, L.: Czech Express 1, 2. Akropolis 2006.
Holá, L.: Čeština Express 1, 2, 3. Akropolis 2011, 2014.
Holá, L.: Česky krok za krokem 1 (A1-A2). Akropolis 2016, 2017.
Holá, L., Bulejčíková, P., Převrátilová, S.: Česky krok za krokem 1. Pracovní sešit: Lekce 1–12. Akropolis 2016.
Holá, L., Bulejčíková, P., Převrátilová, S.: Česky krok za krokem 1. Pracovní sešit: Lekce 13–24. Akropolis 2017.
Holá, L., Bořilová, P.: Česky krok za krokem (B1). Akropolis 2009.
Malá, Z.: Česky krok za krokem 2 - Pracovní sešit lekce 1-10. Pracovní sešit 11-20. Akropolis 2012, 2016.
Hronová, K.: Úvodní audiorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů. UJOP UK 1994.
Hronová, K., Turzíková, M.: Čeština pro cizince. Fraus 1998.
Huková, Nguy Giang, Kocourek: Čeština pro Vietnamce z Klubu Hanoi. Praha: Klub Hanoi, 2010.
Kempná, H.: Písanka pro zahraniční studenty. UK 1988.
Kopczyková-Dobešová, L.: Žijeme v Česku, umíme česky (učebnice, pracovní sešit v ruské, anglické, španělské a vietnamské mutaci). Petr Trněný – Aladin 2015, 2016.
Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis 2013.

Kotková, R., Nováková, J., Vodičková, K.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B2 (CCE-B2). Praha: Karolinum, 2016.
Matula, O.: Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2007.
Nguyen Quyet Tien: Jak se učit česky rychle a efektivně. 1. a 2. díl. 2009.
Nekovářová, A.: Čeština pro život 1, 2. Akropolis 2006, 2012.
Nývltová, D.; Pinková, J.: Česky v Česku I, II (pro studenty se znalostí ruštiny). Akropolis 2008.
Pečený, P. a kol.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1 (CCE-B1). Praha: Karolinum, 2013.
Remediosová, H.; Čechová, E.: Chcete mluvit česky? (učebnice v 10 jazykových verzích + pracovní sešit v 5 jazykových verzích), Harry Putz, bližší info na www.courseczech.com.
Remediosová, H.; Čechová, E.: Chcete ještě lépe mluvit česky? (učebnice ve 2. jazykových verzích), Harry Putz.
Rešková, I.; Pintarová, M.: Communicative Czech. (Elementary, Intermediate). PhDr. Ivana Rešková 2004.
Sýkorová, B.; Davidová, H.: Cvičebnice češtiny jako cizího jazyka. Polyglot 2009.
Štindl, O.: Easy Czech Elementary. Akronym 2008.
Štindlová, B.: Česky v Česku I/II. Akropolis 2008.
Vyčichlová, H.: Ano, učím se česky. Most PRO, o.p.s., 2013.

Hry a aktivity do hodiny

AHOJ - časopis pro studenty češtiny pro cizince
Adaptovaná četba
Andrášová, H.; Podepřelová, A. a kol.: Desetiminutovky čeština pro cizince. Klett 2008.
Andrášová, H., Podepřelová, A. a kol,: Na cestě za češtinou. Klett 2008.
Čechová, M., Oliva, K., Nejedlý, P.: Hrátky s češtinou. SPN 2007.
Dolanská, J.: Ilustrovaný slovník česko / anglický / ukrajinský / vietnamský. 1. díl. Jana Dolanská Hrachová - Dolanski, 2016.
Fojtová, K., Karasová, V., Stropnická, A.: Obrázkové učení. Vybrané kapitoly učiva ZŠ – inspirace nejen pro dobrovolníky. Člověk v tísni 2011.
Gato, M.: 150 nejlepších her pro děti i dospělé, ke kterým nepotřebujete vůbec nic.
Hancock, M.: Pronunciation Games. Macmillan Publisher 1991.
Hanšpachová, J., Řandová, Z.: Angličtina plná her. Portál.
Hess, N.: Teaching Large Multilevel Classes. Cambridge University Press, 2001.
Hladík, P.: 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků. Grada, 2016.
Kamarádi – časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu
Logico Piccolo - didaktické pomůcky pro MŠ a ZŠ
Malá, Z.: Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince. Lingea Ludus, 2009. Ukázka aktivit.
Malá, Z.: Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1. Akropolis 2019.
Nová DIDA – didaktické pomůcky pro MŠ a ZŠ
Pavelka, R.: 61 nejlepších her uvnitř. MC nakladatelství
Pavelka, R.; Brodecká, L.: Hrátky s češtinou. MC Nakladatelství Brno
Pišlová, S.: Jazykové hry. Fortuna 2008.
Rinvolucri, M.: Grammar Games. Cambridge University Press 2008.
Rodrová, J., Vymětalová, M.: Čeština pro cizince - Jazykové hry. Praha 2016.
Víška, V., Nováková, L.: Čeština nás baví. Triton 2005.
Warner, P.: 6x25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte. Portál

Využijte knihovnu Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka: http://www.auccj.cz/?p=knihovna

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3.7 (7 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.