Pracovní listy pro nečtenáře


Pracovní sešit pro nečtenáře od organizace CIC Nečtu, nepíšu, učím se česky. Najdete zde 10 témat, které využijete jak u dětí v mateřských školách, tak i v 1. a 2. třídách základních škol. K publikaci vznikly ještě doprovodné materiály.

Organizace MY Aktivity, o.p.s. vydala díky projektu Rodina pro rodiny metodickou příručku pro výuku českého jazyka pro děti s OMJ v MŠ - 1, 2, 3, 4, 5 s Fidem umím česky hned

Zde jsou k dispozici pracovní listy vytvořené pro děti předškolního věku.

Rozdělení podle témat:

Lidské tělo:

Oblečení

Povolání

Jídlo

Zvířata

Hračky

Vybavení domu

Svátky

Svět kolem nás

Sport

Pohádky

Rozdělení podle gramatických jevů:

Rody

Předložky a příslovce

Jednotné a množné číslo

Písmena

Přídavná jména

Slovesa

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.