+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Učitelská káva s ČDJ


PLATFORMA VYUČUJÍCÍCH ČDJ

NOVINKY – SDÍLENÍ – INSPIRACE

CO JE UČITELSKÁ KÁVA S ČDJ?

Učitelská káva s ČDJ (Platforma vyučujících ČDJ) je neformální otevřená skupina pro vyučující ČDJ, kteří působí ve škole v Praze (MŠ/ZŠ/SŠ).

MÁTE ZÁJEM O ČLENSTVÍ V PLATFORMĚ?

Přihlaste se na níže uvedených kontaktech. Po přihlášení Vám budou chodit e-maily s inspiracemi, novinkami a samozřejmě upozorněním na další setkání platformy.

K ČEMU UČITELSKÁ KÁVA S ČDJ SLOUŽÍ?

  • pravidelná setkávání s přednáškami expertů z praxe
  • tematické workshopy
  • inspirace do praxe (nové metody, pomůcky, výukové materiály)
  • vzájemná podpora a sdílení zkušeností
  • metodická podpora

Jak bude platforma fungovat, bude záležet hodně na jejích členech. Podle zájmu budeme na jednotlivá setkání zvát experty a hosty z praxe a společně připravovat tematické workshopy. Budeme se věnovat tématům, která členové řeší a potřebují s nimi poradit.
Setkání probíhají podle zájmu a potřeb členů, minimálně však dvakrát za rok.

PRO KOHO JE URČENA?

Přednostně pro účastníky a absolventy kurzů a workshopů METY zaměřených na výuku češtiny jako druhého jazyka, dále i pro ostatní vyučující ČDJ, kteří mají zkušenosti a praxi.

JAKÉ JSOU DALŠÍ VÝHODY ČLENSTVÍ?

Členové obdrží cca. jednou měsíčně e-mail s nejnovějšími informacemi a aktuálními inspiracemi ze světa češtiny jako druhého jazyka. V rámci výměny zkušeností s ostatními členy můžete získat důležité kontakty na další školy a vyučující, také udržujete kontakt s metodičkami Mety, o.p.s.

Kontakt a přihlášení
Klára Šuvarská
E-mail: vzdelavani@meta-ops.cz
Telefon: +420 773 609 395
Pozvánka s programem

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.