Jak začít?


Projděte si následující body.

1. Představte si sami sebe, když jste se učili cizí jazyk

 • zpočátku vám nic nepřichází na jazyk automaticky
 • žádná zákonitost systému a struktura cizího jazyka není v mysli
  automaticky
 • všechno se musíte vědomě naučit nebo odposlouchat

2. Jak začít, když cizinec vůbec neumí česky a nemáme žádný společný jazyk?

Návod a inspiraci, jak učit češtinu jen česky, najdeme v manuálech
Český den a Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky

3. Pokuste se udělat si diagnostiku toho, co člověk, kterého máte učit česky, už česky umí. Inspirovat Vás může diagnostika pro mladší žáky nebo starší žáky, kterou jsme vytvořili v METĚ pro výuku v kurzu češtiny pro děti na ZŠ.

4. Ujasněte si svůj postoj k češtině jako jazyku a češtině jako cizímu jazyku:

 • čeština je nástroj dorozumění
 • češtinu pro život v české společnosti potřebujeme
 • česky se lze domluvit ve všech životních a společenských situacích
 • studium češtiny není jen pro nadšence a odborníky
 • studium češtiny je nutnost pro cizince, kteří tu chtějí žít
 • čeština není „malý exotický jazyk“
 • čeština je jedním z jazyků členské země EU

Vyučující by měl:

 • prezentovat češtinu jako komunikační prostředek
 • prezentovat strukturu češtiny jako systém pravidel (ne výjimek)
 • snažit se, aby cizinec získal k češtině kladný vztah a nepřestal se snažit se ve znalosti češtiny zdokonalovat
 • mluvit správně česky i při zjednodušování

Vyučující by neměl:

 • omlouvat se za obtížnost češtiny
 • podbízet se kuriozitami (jako jazykolamy a okrajové jevy)
 • deformovat češtinu
 • tvrdit, že čeština se nedá naučit

(podle doc. M. Hrdličky)

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.