Služby: - Sociální poradenství - Právní poradenství - Kurzy českého jazyka - Tlumočnické služby - Sociokulturní kurzy - Provoz internetového pracoviště a knihovny - Komunitní tlumočníci
Služby: Sociální poradenství Právní poradenství Kurzy českého jazyka Tlumočnické služby Sociokulturní kurzy Provoz internetového pracoviště a knihovny Komunitní tlumočníci
Služby: - Sociální poradenství - Právní poradenství - Kurzy českého jazyka - Tlumočnické služby - Sociokulturní kurzy - Provoz internetového pracoviště a knihovny - Komunitní tlumočníci
CPIC poskytují následující služby: - Sociální poradenství - Právní poradenství - Kurzy českého jazyka - Tlumočnické služby - Sociokulturní kurzy - Provoz internetového pracoviště a knihovny - Komunitní tlumočníci
CPIC poskytují následující služby: - Sociální poradenství - Právní poradenství - Kurzy českého jazyka - Tlumočnické služby - Sociokulturní kurzy - Provoz internetového pracoviště a knihovny - Komunitní tlumočníci
CPIC poskytují následující služby: - Sociální poradenství - Právní poradenství - Kurzy českého jazyka - Tlumočnické služby - Sociokulturní kurzy - Provoz internetového pracoviště a knihovny - Komunitní tlumočníci
MOST PRO o.p.s. je etablovaná profesionální organizace poskytující kvalitní a vzájemně navazující služby pro cizince v Pardubickém kraji. Služby jsou zaměřeny na integraci cizinců do české společnosti a jsou realizovány prostřednictvím dvou nejvýznamnějších činností organizace – odborného...
Komunitní centrum InBáze občanského sdružení InBáze Berkat (Praha) je místem otevřeným pro migranty a nabízí vzdělávání, poradenské služby, programy pro děti a rodiny, multikulturní skupiny, přednáškové večery, služby sociálního podnikání, dále pak pobyty v komunitním centru Rakovice v jižních...
Stránky www.domavcr.cz jsou praktickým nástrojem integrace, pomáhajícím cizincům najít zde druhý domov. Cílem stránek je zvýšení úrovně informovanosti cizích státních příslušníků dlouhodobě usazených v České republice. V současnosti mají stránky Doma v České republice šest jazykových verzí. Vedle...
IOM je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.