Obecně lze říci, že předměty z oblasti Člověk a příroda jsou díky své názornosti a často používané práci s modely, obrázky a schématy pro nově příchozí žáky s odlišným mateřským jazykem relativně přístupné a mohou napomáhat v obohacování slovní zásoby. Je podstatné si uvědomit, že předměty jako...
Předměty jako jsou zeměpis a vlastivěda existují všude na světě, mají ale většinou rozdílné obsahy a požadavky, které jsou z pochopitelných důvodů zaměřené především na geografický region dané země. To může zpočátku způsobovat při výuce žáků s odlišným mateřským jazykem problémy, vycházející z...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.