Přítomnost dvou pedagogů ve třídě (tj. učitele a asistenta pedagoga) je velmi vhodné využít pro diferenciaci výuky a práci v menších skupinách. Většina dětí práci v menších skupinách oceňuje, protože tím pedagog může mnohem snáze odpovídat na jejich potřeby. Zároveň mají žáci v menších skupinách...
Práce s celou třídou je tradiční způsob práce ve výuce (stále je nejčastější frontální způsob výuky, kdy učitel vysvětluje, demonstruje nebo přednáší a žáci poslouchají), který ne vždy odpovídá na potřeby žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Přesto lze i práci s celou třídou naplánovat tak, že...
Přítomnost asistenta pedagoga při výuce je velmi vítaným prostředkem zapojení různě znevýhodněných žáků do vzdělávání. Aby bylo toto zapojení opravdu účinné a asistent pedagoga byl efektivně využit, je velice důležité spolupráci učitele a asistenta dobře promyslet. Promyšlená spolupráce pomůže...
Na rozdíl od KIKUSU, který probíhá v oddělených výukových jednotkách zaměřených přímo na výuku jazyka, je tento přístup založen na učení jazyka prostřednictvím běžných činností probíhajících v každé mateřské škole. Je tedy blíže inkluzivnímu pojetí. Tento přístup je založen na tom, že dva základní...
Dříve než přistoupíme k výčtu principů a jejich následnému konkretizování, znovu zmíníme základní předpoklad námi představovaného přístupu. Tím je, že každý učitel jakéhokoliv předmětu je zodpovědný nejen za výuku obsahu daného předmětu, ale i za rozvoj jazyka, který se k tomuto předmětu váže....
V této části se pokusíme zodpovědět otázky, jež si klade pravděpodobně každý učitel, který má ve třídě žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Jak zapojit žáky s OMJ do běžné výuky, když ještě pořádně nerozumí česky? Co po nich můžu chtít a co je již nereálný požadavek? Jak mám při svém plánování...
Poskytujte jasnou a systematickou výuku slovní zásoby. Aby děti důkladně pochopily význam a používání nových slov, potřebují se je učit a přistupovat k nim různými způsoby. Učitelé by měli zapojit výuku nové slovní zásoby do všech třídních aktivit. Prezentace slovíček podle témat pomůže dětem...
Podpora dětí v jednotlivých stadiích výuky druhého jazyka Následující strategie slouží jako průvodce učitelům, nabízí různé možnosti podpory dětí s odlišným mateřským jazykem při jejich učení češtině. začínejte s tím, co už dítě umí Používejte pár slov v rodném jazyce dítěte (pojď, jíst,...
Všechny děti i jejich rodiny jsou jedinečné. Vyvinutí efektivní praxe při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ) vyžaduje zvážení okolností a situací, které by pro ně mohly být neznámé a nepříjemné. Aby bylo vzdělávání skutečně inkluzivní, je důležité uvědomit si, co děláme a jestli...
V některých mateřských školách již vyvinuli různé strategie podpory dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ), jinde se to teprve učí, nebo této skutečnosti čelí úplně poprvé. Někde nalezneme homogenní skupiny cizinců s jedním jazykem, jinde je různorodý počet jazyků a kultur. Na těchto stránkách vám...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.