Pro ředitele vyžaduje přijímání žáků s odlišným mateřským jazykem větší nároky na přípravu, a to především ze dvou důvodů. Prvním je samozřejmě jazyk a s ním spojená problematika, druhým může být odlišná zkušenost ze školní praxe v zemi původu. Proto bychom se měli snažit v případě žáka cizince...
Jak přizpůsobit sdělení, aby mu měl šanci porozumět někdo, kdo umí špatně česky? zamyslete se nad tím, co chcete sdělit: co přesně byl měl cizinec udělat, co přinést, kam by měl přijít apod. tyto informace si heslovitě napište řekněte vše jasně a srozumitelně ověřte si porozumění 1. Buďte...
Přijímací pohovor dává škole možnost sesbírat potřebné informace o dítěti, a zároveň poskytnout rodičům důležité informace o chodu a organizaci školy. K tomu můžete využít náš Checklist přijetí do školy, kde najdete souhrnný přehled kroků vhodných pro první setkání. Dalším velmi důležitým momentem...
Mluvení Mluvte tak, že: budete informace podávat postupně budete používat raději krátké věty nebo hesla, než dlouhá souvětí uvedete přesné datum (5.2. místo pozítří) uvedete přesné místo (META,V Tůních 10, 1. patro místo v Metě nebo u nás) uvedete přesný čas (12.30 místo po poledni) uvedete...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.