Obecné informace o fungování předškolního vzdělávání v ČR General information about pre-school education in Czech Republic
Obecné informace o fungování předškolního vzdělávání v ČR Informations générales sur le fonctionnement de l’éducation préscolaire en République tchèque
Obecné informace o fungování předškolního vzdělávání v ČR. 有关捷克共和国学前教育制度的基本信息
Kdo jsou komunitní tlumočníci? výborně ovládají češtinu a svou mateřštinu, tlumočnické techniky, umí jasně popsat, jaké jsou rozdíly mezi českým školským systémem a školským systémem ve své zemi původu, jsou schopni tlumočit nejen obsah proslovu, ale i reálie nepřímo v něm obsažené,...
Vzniklo v rámci projektu Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ.
Všechny děti i jejich rodiny jsou jedinečné. Vyvinutí efektivní praxe při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ) vyžaduje zvážení okolností a situací, které by pro ně mohly být neznámé a nepříjemné. Aby bylo vzdělávání skutečně inkluzivní, je důležité uvědomit si, co děláme a jestli...
V mateřských i základních školách narůstá počet dětí, které jsou od mala vystaveny dvěma jazykům. Tato dvojjazyčnost je v mnoha ohledech výhoda jak pro dítě, tak pro rodinu, která si udržením svých původních jazykových dovedností uchovává i vztah ke své vlastní či původní kultuře. Pedagogové škol...
Především je důležité zpočátku ujasnit problematické momenty, vyplývající z jazykové bariéry cizinců, a předat ucelené informace o provozu a organizaci školky. Nechte přeložit do rodného jazyka cizinců základní informace o programové nabídce školky, provozní informace jako jsou příchody a odchody...

Spolupráce s rodiči v mateřské škole V přístupu rodičů dětí z odlišného jazykového a kulturního prostředí k jejich předškolnímu vzdělávání hrají roli mnohé faktory. Základní je samozřejmě jazyková bariéra, která znesnadňuje rodičům přístup k informacím o provozu, organizaci a vzdělávacím programu...
Spolupráce školy s rodiči je v případě každého žáka jednou z hlavních podmínek úspěšného začlenění do školy a plnění školních povinností. O rodičích s cizí státní příslušností to mnohdy platí dvojnásob. Základní bariérou je zde kromě jazyka také nedostatek informací, často i těch základních. Nebývá...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.