Obecně lze říci, že předměty z oblasti Člověk a příroda jsou díky své názornosti a často používané práci s modely, obrázky a schématy pro nově příchozí žáky s odlišným mateřským jazykem relativně přístupné a mohou napomáhat v obohacování slovní zásoby. Je podstatné si uvědomit, že předměty jako...
V této části naleznete materiály a tipy do výuky, které byly vytvořeny v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku přírodopisu pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. Pracovní skupiny probíhaly v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.