HLÁSÍ SE VAŠE DÍTĚ NA STŘEDNÍ ŠKOLU V ČESKÉ REPUBLICE? Přihlášky ke studiu na střední školy se v 1. kole podávají do 2. 3. 2020 (pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018). Každý si může vybrat 2 školy. Přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory konají 14. 4. 2020 a 15. 4. 2020. Na...
Další informace k přijímacímu řízení na stránkách MŠMT nebo CERMAT. Níže ke stažení vyhláška s účinností od 1. 11. 2018.
PŘIJÍMÁNÍ ZAHRANIČNÍCH UCHAZEČŮ KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE V ČR V ROCE 2020 Pro snadnější orientaci při přijímání cizinců na střední školy vám nabízíme shrnutí odpovědí na časté dotazy. 1) Jaké úlevy mohou využít žáci s odlišným mateřským jazykem? Prominutí zkoušky z češtiny U žáků, kteří...
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo souhrnné metodické doporučení k sjednocení postupu pracovníků školských poradenských zařízení a ředitelů středních škol při stanovení a zajištění uzpůsobení podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou konat jednotnou...
AKTUÁLNĚ: úpravy jednotných přijímacích zkoušek z důvodu uzavření škol jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol pro žáky - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PROBĚHNOU V ČERVNU bude vyhlášen pouze 1 řádný termín JPZ (nikoli dva) + náhradní obsahově a organizačně...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.