Pracovní list k analýze neuměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Materiál byl dále upraven v rámci...
Pracovní list k analýze neuměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Materiál byl dále upraven v rámci...

V této kapitole najdete rady a tipy, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka a literatury v běžné třídě střední školy. Pokračujte dále na stránky: Výuka ČJL - materiály vhodné do běžné výuky na střední škole Příprava k maturitě z ČJL - příklady materiálů, jež...
Zde naleznete soupis učebnic a užitečných internetových odkazů, které mohou studentům pomoci při přípravě k MZ z ČJL. Dále zde najdete čtenářské tipy pro žáky s OMJ k MZ z ČJL.
Zde naleznete materiály vytvořené v rámci pracovní skupiny, která se zaměřila na hledání možností, jak pomoci studentům s OMJ studujících SŠ,jejichž jazykové dovednosti nejsou na dostatečné úrovni, aby mohli jednoduše zvládnout maturitní zkoušku z ČJL. Naším cílem bylo vytvořit inspirativní...
V edici Adaptovaná česká próza, určené studentům češtiny jako cizího jazyka, vychází následující tituly: O pejskovi a kočičce (adaptace Silvie Převrátilová, Petra Bulejčíková, úroveň A1) Pohádky (adaptace Lída Holá, úroveň A2) Pražské legendy (adaptace Lída Holá, úroveň A2) Brněnské legendy (...
Pro přípravu na písemnou práci z českého jazyka a literatury Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo užitečnou příručku JAK NA TO – písemná práce z ČJL. Tuto příručku naleznete ke stažení v záložce Publikace k maturitě na adrese www.novamaturita.cz.
Klíčová slova: umělecká literatura, autor, spisovatel, dílo, postava, vypravěč, monolog, dialog, báseň, verš, sloka, strofa, básnická sbírka, básník, divadelní hra, jednání, dějství, kulisa, replika, scénické poznámky, literární druhy/formy, poezie, próza, drama, lyrika, epika, děj, žánr, bajka,...
AKTUÁLNĚ: úprava maturit v roce 2020 z důvodu uzavření škol Od 11. 5. bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium. O formě a způsobu výuky...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.