Integrace cizinců do školy je záležitost dlouhodobá, která často vyžaduje náročnou přípravu na administrativu a koordinaci. Proto je z důvodu efektivity celého procesu vhodné ustanovit jednu osobu zodpovědnou za integrační proces všech cizinců na škole. V zahraničí, jak ukazuje příklad dobré praxe...
Zodpovědnost za integraci je na celém pedagogickém týmu Integrace cizinců do českého školství je záležitost složitá a dlouhodobá. Na cestě ke kvalitnímu vzdělání žáků cizinců čeká jak na žáky samotné, tak i na jejich pedagogy dlouhá a problematická cesta. První a nejmarkantnější obtíže způsobuje...
Škola má možnost zvolit si slovní hodnocení jako alternativní formu klasifikace. Příslušná vyhláška doslova uvádí, že v případě použití slovního hodnocení jsou výsledky popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních...
Hodnocení na základě referenčního rámce Podstatné je uvědomit si, že žák je vždy hodnocen ve vztahu k určitému měřítku, nazývanému také referenční rámec. Učitelé se při hodnocení mohou opírat o tři následující referenční rámce: Sociální vztahová norma Výsledky jsou interpretovány ve vztahu k...
Přijímací pohovor nabízí škole možnost sesbírat potřebné informace o dítěti, ale také poskytnout rodičům důležité informace o chodu a organizaci školy. Pohovor by se měl uskutečnit minimálně tři dny před samotným nástupem dítěte do školy. Při pohovoru je důležité ujistit rodiče o tom, že informace...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.