Projekt je určen pro děti cizinců (žáky ZŠ a SŠ) a pedagogy. Klade si za cíl přispět k podpoře systému vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. Projekt je realizován v partnerství dvou nestátních neziskových organizací, Europa Concept CZ a Poradny pro integraci v Ústí nad Labem.
Poradna pro integraci (dále jen PPI) je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1997. Je nevládní neziskovou organizací zabývající se integrací osob, jimž byl v České republice přiznán status uprchlíka, a od roku 2002 také dlouhodobě usazených cizinců v České republice. Poradna poskytuje...
OPU je nevládní neziskovou organizací, která se od svého založení v roce 1991 zabývá právní, sociální a psychologickou pomocí uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR.
Sdružení pro integraci a migraci je nezisková organizace, která poskytuje právní a sociální poradenství cizincům žijícím v České republice. Nedílnou součástí aktivit je i působení na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus.
SUZ je organizační složka státu podřízená náměstkovi ministra vnitra pro veřejný pořádek a bezpečnost. Otázky azylu a migrace jsou plně v kompetenci tří složek Ministerstva vnitra: SUZ, Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) a Policie České republiky (PČR). SUZ spolupracuje s vládními a...
Projekt Center na podporu integrace cizinců, spolufinancovaný z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, má za cíl vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců.
Charita Česká republika provozuje bezplatnou telefonickou informační linku pro občany Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny žijící v České republice. Linka zprostředkovává informace týkající se pobytu cizinců v České republice, zaměstnání a s ním spojených práv a povinností, zdravotního zabezpečení,...
Posláním společnosti META je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. Svou činností chce sdružení přispívat k oboustranně přínosnému soužití cizinců a většinové společnosti.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.