Služby: Sociální poradenství Právní poradenství Kurzy českého jazyka Tlumočnické služby Sociokulturní kurzy Provoz internetového pracoviště a knihovny Komunitní tlumočníci
Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců (dále jen "Centrum"), financovaný z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a rozpočtu Jihomoravského kraje, vychází z vládního dokumentu "Koncepce integrace cizinců", která definuje hlavní cíle integrační...
Nezávislé sociálně ekologické hnutí zabývající se mimo jiné i otázkami dodržování lidských práv a tématem uprchlictví.
Nevládní organizace poskytující pomoc uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců. Bezplatné právní, sociální a psychologické poradenství, realizace volnočasových a vzdělávacích programů. Komplexní sociálně-právní asistence dlouhodobě usazeným cizincům a uznaným azylantům při integraci do české...
OPU je nevládní neziskovou organizací, která se od svého založení v roce 1991 zabývá právní, sociální a psychologickou pomocí uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR.
Sdružení pro integraci a migraci je nezisková organizace, která poskytuje právní a sociální poradenství cizincům žijícím v České republice. Nedílnou součástí aktivit je i působení na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus.
SUZ je organizační složka státu podřízená náměstkovi ministra vnitra pro veřejný pořádek a bezpečnost. Otázky azylu a migrace jsou plně v kompetenci tří složek Ministerstva vnitra: SUZ, Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) a Policie České republiky (PČR). SUZ spolupracuje s vládními a...
Projekt Center na podporu integrace cizinců, spolufinancovaný z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, má za cíl vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců.
Charita Česká republika provozuje bezplatnou telefonickou informační linku pro občany Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny žijící v České republice. Linka zprostředkovává informace týkající se pobytu cizinců v České republice, zaměstnání a s ním spojených práv a povinností, zdravotního zabezpečení,...
Posláním společnosti META je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. Svou činností chce sdružení přispívat k oboustranně přínosnému soužití cizinců a většinové společnosti.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.