Služby: - Sociální poradenství - Právní poradenství - Kurzy českého jazyka - Tlumočnické služby - Sociokulturní kurzy - Provoz internetového pracoviště a knihovny - Komunitní tlumočníci
Komunitní centrum InBáze občanského sdružení InBáze Berkat (Praha) je místem otevřeným pro migranty a nabízí vzdělávání, poradenské služby, programy pro děti a rodiny, multikulturní skupiny, přednáškové večery, služby sociálního podnikání, dále pak pobyty v komunitním centru Rakovice v jižních...
IOM je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.
Poradna pro integraci (dále jen PPI) je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1997. Je nevládní neziskovou organizací zabývající se integrací osob, jimž byl v České republice přiznán status uprchlíka, a od roku 2002 také dlouhodobě usazených cizinců v České republice. Poradna poskytuje...
OPU je nevládní neziskovou organizací, která se od svého založení v roce 1991 zabývá právní, sociální a psychologickou pomocí uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR.
Sdružení pro integraci a migraci je nezisková organizace, která poskytuje právní a sociální poradenství cizincům žijícím v České republice. Nedílnou součástí aktivit je i působení na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus.
Občanské sdružení CIC poskytuje sociální a pracovní poradenství cizincům, organizuje také nízkoprahové kurzy češtiny. Pedagogům dále nabízí kurz lektorských dovedností pro výuku češtiny pro cizince.
SUZ je organizační složka státu podřízená náměstkovi ministra vnitra pro veřejný pořádek a bezpečnost. Otázky azylu a migrace jsou plně v kompetenci tří složek Ministerstva vnitra: SUZ, Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) a Policie České republiky (PČR). SUZ spolupracuje s vládními a...
Projekt Center na podporu integrace cizinců, spolufinancovaný z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, má za cíl vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.