Kurzy češtiny pro cizince jinak Učíme se smysluplně, učíme se v akci.
Služby: - Sociální poradenství - Právní poradenství - Kurzy českého jazyka - Tlumočnické služby - Sociokulturní kurzy - Provoz internetového pracoviště a knihovny - Komunitní tlumočníci
Na tomto odkazu najdete kontakty na překladatele, tlumočníky a učitele malých evropských jazyků.
Projekt Sociální tlumočení ve styku s cizinci byl realizován občanským sdružením META – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů v rámci veřejné zakázky MPSV ČR. Cílem projektu bylo vytvoření vzdělávacího modulu pro potenciální sociální tlumočníky z vietnamské, mongolské a ruské komunity, jejich...
Komunitní centrum InBáze občanského sdružení InBáze Berkat (Praha) je místem otevřeným pro migranty a nabízí vzdělávání, poradenské služby, programy pro děti a rodiny, multikulturní skupiny, přednáškové večery, služby sociálního podnikání, dále pak pobyty v komunitním centru Rakovice v jižních...
IOM je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.
Poradna pro integraci (dále jen PPI) je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1997. Je nevládní neziskovou organizací zabývající se integrací osob, jimž byl v České republice přiznán status uprchlíka, a od roku 2002 také dlouhodobě usazených cizinců v České republice. Poradna poskytuje...
OPU je nevládní neziskovou organizací, která se od svého založení v roce 1991 zabývá právní, sociální a psychologickou pomocí uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.