Bezpečné a přátelské prostředí

Jak vytvořit příjemné prostředí pro žáky s OMJ? Jak to udělat, aby se cítili vítáni, bezpečně a součástí společnosti školy?

Nejlepší způsob, jak vytvořit příjemné prostředí pro žáky s OMJ, je ukázat, že si vážíme jejich jazyka i kultury, a to ve všech každodenních situacích ve škole. Pomůže to nově příchozímu zažít pocit, že patří mezi ostatní a je rovnocennou součástí školy. Zde jsou tipy, jak začít:

  • Označit důležitá orientační místa ve škole (ředitelna, sborovna, jídelna, WC,…) nejen česky, ale i v řeči žáků, přítomných na škole. Pomoci může například online překladač. Užitečná může být taky jednoduchá (nejlépe obrázková) mapka školy, kterou žák s OMJ dostane po příchodu do školy.

  • Připravit pro žáka obrázky znázorňující základní potřeby (mám žízeň, hlad, potřebuju jít na záchod), školní pomůcky (tužka, papír) a výrazy potřebné v problematických situacích (potřebuji, bolí mě…). Jejich použití usnadní počáteční komunikaci žáka s ostatními. Jak žák, tak jeho spolužáci i učitelé tak budou mít možnost vyjádřit, co potřebují.

  • Používat ve třídách, ale i ve škole, obrázky významných osob, míst a věcí z původní vlasti migrantů.

  • Mít dvojjazyčné slovníky, popřípadě knihy, CD atd.

  • V hodinách (literatury, dějepisu, výtvarné výchovy atd.) zmiňovat i důležité události či literární a obecně umělecká díla ze zemí původu.

  • Respektovat a reflektovat kulturní a náboženské svátky jejich původních zemí.

  • Můžete také mít u vchodu do školy, případně ve vstupním vestibulu nebo i ve třídě, vlajky všech zemí, ze kterých vaši žáci pocházejí (zde však pozor na azylanty, kteří ze své země často utíkají z politických či jiných závažných důvodu a mohou být na otázku původní vlasti citliví).

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.