+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
19. Květen 2010 ● Praha, 18. května 2010 MŠMT dnes vyhlásilo výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známou také pod názvem EU peníze školám. Výzva EU peníze školám je realizována v rámci Operačního programu Vzdělávání...
12. Květen 2010 ● Jestliže na Vaší škole řešíte jakékoliv problémy týkající se vzdělávání cizinců, jejich začleňování do školy nebo do výuky, nabízíme možnost konzultace či poradenství. Neváhejte se proto obrátit na email titerova@meta-os.cz nebo na telefon 222...
23. Duben 2010 ● V rámci podpořeného projektu programu Evropského integračního fondu v rámci MV ČR připravilo sdružení META Odborný seminář zaměřený na problematiku vzdělávání cizinců s navazujícími tematickými workshopy. Semináře proběhnou ve třech krajích -...
8. Duben 2010 ● MŠMT vyhlašuje dotační program pro ZŠ, SŠ, VŠ, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nestátní neziskové organizace, který je v souladu s usnesením vlády č. 224/2010 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009. V...
6. Duben 2010 ● MŠMT vyhlašuje rozvojový program pro ZŠ, který slouží k zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků - cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků. Na základě...
30. Březen 2010 ● Mladí lidé ve věku od 9-25 let mají možnost se zúčastnit videosoutěže PLURAL + vyhlášenou Aliancí civilizací. Videa se mají týkat názorů či zkušeností mladých lidí s problematikou migrace, integrace, migrantů, diverzity, lidských práv a...
29. Březen 2010 ● Cesta k projektu EU peníze školám otevřena Poslanci Parlamentu ČR schválili v pátek 19. března 2010 novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která umožní spuštění projektu EU peníze školám. Více na http://www.msmt.cz/pro-...
17. Březen 2010 ● MŠMT vyhlašuje rozvojový program k zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního...
17. Březen 2010 ● MŠMT vyhlašuje rozvojový program na zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.