+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
10. Červen 2010 ● Centrum pro integraci cizinců (CIC) otevírá další ročník Kurzu lektorských dovedností. Tento kurz je určen učitelům češtiny jako cizího jazyka, ale nejen jim. Jeho cílem je proškolení v nízkoprahové metodice výuky češtiny. Zároveň s absolvováním...
1. Červen 2010 ● Sdružení META o. s. realizuje v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů **INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA** Cílem kurzu je, aby si děti osvojily základní jazykové dovednosti pro orientaci v...
19. Květen 2010 ● Praha, 18. května 2010 MŠMT dnes vyhlásilo výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známou také pod názvem EU peníze školám. Výzva EU peníze školám je realizována v rámci Operačního programu Vzdělávání...
12. Květen 2010 ● Jestliže na Vaší škole řešíte jakékoliv problémy týkající se vzdělávání cizinců, jejich začleňování do školy nebo do výuky, nabízíme možnost konzultace či poradenství. Neváhejte se proto obrátit na email titerova@meta-os.cz nebo na telefon 222...
23. Duben 2010 ● V rámci podpořeného projektu programu Evropského integračního fondu v rámci MV ČR připravilo sdružení META Odborný seminář zaměřený na problematiku vzdělávání cizinců s navazujícími tematickými workshopy. Semináře proběhnou ve třech krajích -...
8. Duben 2010 ● MŠMT vyhlašuje dotační program pro ZŠ, SŠ, VŠ, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nestátní neziskové organizace, který je v souladu s usnesením vlády č. 224/2010 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009. V...
6. Duben 2010 ● MŠMT vyhlašuje rozvojový program pro ZŠ, který slouží k zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků - cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků. Na základě...
30. Březen 2010 ● Mladí lidé ve věku od 9-25 let mají možnost se zúčastnit videosoutěže PLURAL + vyhlášenou Aliancí civilizací. Videa se mají týkat názorů či zkušeností mladých lidí s problematikou migrace, integrace, migrantů, diverzity, lidských práv a...
29. Březen 2010 ● Cesta k projektu EU peníze školám otevřena Poslanci Parlamentu ČR schválili v pátek 19. března 2010 novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která umožní spuštění projektu EU peníze školám. Více na http://www.msmt.cz/pro-...
17. Březen 2010 ● MŠMT vyhlašuje rozvojový program k zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.