26. Leden 2011 ● 26.1. 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 4. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 1, Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se...
26. Leden 2011 ● 26.1. 2011 Portál pro multikulturní výchovu http://www.czechkid.cz se opět rozrostl. Rádi bychom informovali, že jsme připravili dva nové texty podpořené čtyřmi novými dialogy. Najdete jednak téma občanství a multikulturní výchova – dialog k...
15. Prosinec 2010 ● META, o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a Zastoupení Evropské komise v České republice vyhlásí 16. 12. 2010 od 13 hodin výsledky jazykové a literární soutěže pro žáky základních a středních škol s názvem Čeština je i můj jazyk...
9. Prosinec 2010 ● 9. 12. 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje rozvojový program ve vzdělávání podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (...
2. Prosinec 2010 ● Kraj Vysočina vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 -...
25. Listopad 2010 ● 25.11. 2010 Společnost Člověk v tísni Vás zve na mimořádný filmově-debatní večer věnovaný problematice segregace v českém školství. Ve čtvrtek 2.12. se v Národní technické knihovně v Praze uskuteční od 19.00 veřejná debata nazvaná Česká škola...
10. Listopad 2010 ● 10. 11. 2010 Školení s tématem Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce se uskuteční v úterý 7. 12. 2010 v Brně na tř. Kpt. Jaroše 9 v budově Diecézní charity Brno, Celsuz. Školení pořádá Charita ČR a je určeno pedagogům 2. stupně základních...
10. Listopad 2010 ● 10.11.2010 Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na Prioritní osu: 1 Počáteční vzdělávání....
3. Listopad 2010 ● Uzávěrka soutěže Čeština je i můj jazyk bude již 26. listopadu 2010, máte tedy poslední tři týdny na to, abyste zapojili své žáky do této jazykové a literární soutěže. Na vítěze čekají hodnotné ceny! Soutěž, kterou vyhlásilo sdružení META a...
1. Listopad 2010 ● 1.11. 2010 Nadační fond Prague Post ve spolupráci s Americkým centrem v Praze pořádá v Liberci dne 4.12.2010 seminář na téma Multikulturní výchova jako průřezové téma na ZŠ. Seminář povede lektorka Alena Fialová, odbornice působící na katedře...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.