8. Červen 2011 ● Sdružení META o. s. realizuje v srpnu 2011 LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA Cílem kurzu je, aby si děti osvojily základní jazykové dovednosti pro orientaci v českém školním prostředí, v třídním kolektivu a v učebních předmětech, pro...
30. Květen 2011 ● Členové pracovních skupin NAPIV (Národní akční plán inkluzívního vzdělávání) se rozhodli z jeho struktur vystoupit. Důvody tohoto kroku shrnuli v otevřeném dopise, adresovaném předsedovi vlády a ministrovi školství. Hlavním důvodem podle...
17. Květen 2011 ● MŠMT vyhlašuje pro rok 2011 dotační program MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2011. V rámci Programu jsou vymezeny následující oblasti, na které se bude vázat použití finančních prostředků uvolněných...
17. Květen 2011 ● Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1.,1.2 a 1.3. v rámci Prioritní osy 1 -...
11. Květen 2011 ● Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1.,1.2 a 1.3. v rámci Prioritní osy 1...
6. Květen 2011 ● Výzva Pardubického kraje - prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání. Více informací naleznete na http://www.pardubickykraj.cz. Výzva Moravskoslezského kraje - prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání. Více informací naleznete na http://www.kr-...
26. Duben 2011 ● Sdružení META pořádá seminář věnovaný výlučně problematice dětí cizinců v mateřských školách, který je zaměřen na děti s odlišným mateřským jazykem v předškolním vzdělávání, námětům a tipům na práci s nimi. Na semináři vystoupí odborníci z praxe...
20. Duben 2011 ● Centrum pro integraci cizinců, o.s. otevírá KURZ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ-příprava lektorů češtiny jako cizího jazyka na výuku heterogenních skupin. Cílem kurzu je připravit lektory na výuku češtiny v heterogenních skupinách. Obsahem kurzu je...
20. Duben 2011 ● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojový program, v rámci kterého mohou školy čerpat finanční prostředky na zajištění výuky českého jazyka pro žáky cizince.Termín doručení žádostí o dotaci je 29.4. 2011. Více informací...
19. Duben 2011 ● Paní učitelka Karla Kubíčková, která již deset let učí ve třídách pro jazykovou přípravu děti cizince a jejíž výukové materiály jsou k dispozici na tomto portále, vytvořila v rámci projektu EUF 2009 metodickou příručku s názvem Zkušenosti s...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.