12. Duben 2011 ● Od ledna 2011 mohou díky projektu Poradenství a asistence migrantům v oblasti vzdělávání podpořeného z Evropského integračního fondu využívat služby občanského sdružení META také cizinci ze Středočeského kraje ze třetích zemí (mimo EU)....
23. Březen 2011 ● MŠMT vyhlásilo program na zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. Více informací získáte na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-...
23. Březen 2011 ● MŠMT vyhlásilo rozvojový program na zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro...
21. Březen 2011 ● Webový informační portál Inkluzivní škola.cz získal v rámci ankety Naděžda 2010 pořádané Centrem pro integraci cizinců (www.cicpraha.org) ocenění za významný pozitivní počin v oblasti integrace cizinců za uplynulý rok. Za dosažení nejvyššího...
21. Březen 2011 ● META, o.p.s. pořádá akreditovaný cyklus seminářů zaměřený na problematiku vzdělávání žáků cizinců pro učitele Královehradeckého kraje. Semináře se uskuteční v prostorách KÚ ve dnech: Úvodní seminář - 28. 3. 2011 od 9:00 do 15:30 První...
21. Březen 2011 ● 21. 3. 2011 META o.s. pořádá akreditovaný cyklus seminářů zaměřený na problematiku vzdělávání žáků cizinců pro učitele z Prahy a okolí. Semináře se uskuteční v prostorách Zastoupení Evropské komise, Jungmannova 24, Praha 2 ve dnech: Úvodní...
9. Březen 2011 ● 9.3. 2011 META, o.p.s. organizuje od března semestrální kurz češtiny pro cizince (v rozsahu 52 hodin), pro začátečníky a mírně – středně pokročilé. Cena kurzu je 3.500 Kč na osobu, kurz bude otevřen při počtu min. 10 přihlášených. V případě...
3. Březen 2011 ● 3.3. 2011 Agnes, o.s. nabízí možnost účasti v bezplatném akreditovaném kurzu zaměřeném na tvorbu vzdělávacích programů a projektů. Kurz zahrnuje 3 výukové dny (2denní + 1denní setkání) a e-learningovou část mezi oběma setkáními. Kurz proběhne 15...
22. Únor 2011 ● 22. 2. 2011 META o.s. pořádá akreditovaný cyklus seminářů zaměřený na problematiku vzdělávání žáků cizinců pro učitele Královehradeckého kraje. Semináře se uskuteční v prostorách KÚ ve dnech: Úvodní seminář - 28. 3. 2011 od 9:00 do 15:30 První...
22. Únor 2011 ● 22. 2. 2011 META o.s. hledá na DPP učitele 1. stupně a učitele ČJ na 2. stupni, kteří mají zkušenosti s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na běžných ZŠ. Nabízíme práci v pracovní skupině, která se bude scházet jednou měsíčně a bude...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.