7. Říjen 2011 ● Občanské sdružení RYTMUS Vás zve na kurz Instrumentální obohacení aneb cesta ke zprostředkování učení, který realizuje dne 7. – 9.11.2011 v Praze. Kurz je určen pro ty, kdo učí děti se speciálními vzdělávacími potřebami a chctějí poznat další...
4. Říjen 2011 ● Pro pedagogické pracovníky z Pardubického kraje pořádá sdružení META o.s. v říjnu a listopadu 2011 cyklus 3 akreditovaných seminářů zaměřených na problematiku vzdělávání žáků cizinců. Seminář Úvod do problematiky začleňování žáků s odlišným...
30. Září 2011 ● Přihlaste se na školení pedagogů! Pondělí 17. října od 9.30 hodin. Knihovna Informačního centra OSN, nám. Kinských 6, Praha 5. Školení Interkulturní vzdělávání na SOŠ – Metodika projektu Stereotýpek v nás je určeno všem zájemcům z řad...
19. Září 2011 ● Srdečně Vás zveme na 2. sociologické Dokupondělí ve Světozoru 26/9/2011 ve 20:30 Nguyen-Dinhu, podejte mi pero! Po projekci proběhne debata s Lukášem Radostným z organizace META, o.p.s., a ředitelkou ZŠ Olešská Marií Trebulovou. Každý učitel...
16. Září 2011 ● MŠMT ve spolupráci s NÚV zpracovalo Metodické doporučení ředitelům škol k výuce žáků – cizinců, které má za cíl podpořit metodiku práce s žáky – cizinci zařazovanými do hlavního vzdělávacího proudu s malou znalostí nebo bez znalosti českého jazyka...
24. Srpen 2011 ● Od 1. 9. 2011 začne platit novelizace vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 147/2011 Sb. Přečtěte si, jaké změny nastanou v tomto školním roce ve vzdělávání...
24. Srpen 2011 ● Posoudit kvalitu a bezchybnost učebnice dá učitelům někdy velkou práci. O to složitější je to, pokud je učebnice částečně v cizím jazyce. Takovým případem je také česko-čínská učebnice od Milady Hábové a kol. Čeština pro čínské děti: Česká...
29. Červenec 2011 ● Od 1. 8. 2011 jsou v Centru Farní charity Kyje – Černý Most(po prázdninách) opět otevřené kurzy českého jazyka. Termíny: pondělí a středa 17:30 – 19:00 hod pro pokročilé, a v úterý a čtvrtek 16:00 – 17:30 hod a 17:40 – 19:10 hod. dvě...
28. Červen 2011 ● META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů zahajuje realizaci projektu „Sociální tlumočení ve styku s cizinci“. Projekt„Sociální tlumočení ve styku s cizinci“ je realizován v rámci veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních...
8. Červen 2011 ● MŠMT zveřejnilo nové znění vyhlášek, kterými se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - ke stažení zde a vyhláška č. 72/2005 Sb., o...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.