6. Leden 2012 ● META zahájila projekt „Práce to je integrace!“ Projekt je realizován z prostředků programu pro Evropu Nadace OKD. V rámci projektu vzniká analýza a příprava projektové žádosti do některého z programů ESF. Bude se jednat o projekt zaměřený na...
4. Leden 2012 ● Od 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona vyhlášená pod č. 472/2011 Sb. V § 20 se za odstavec 5 vkládá odstavec 6, který zní: „(6) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavci 5 písm. a) i pro ostatní cizince.“. Znamená to,...
2. Prosinec 2011 ● Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců zve všechny na seminář pro odborné pracovníky z oblasti výuky cizinců na téma Čeština pro cizince - začátečníky, jež proběhne 10. prosince 2011 v Brně. Pragmaticky orientovaný...
28. Listopad 2011 ● Středočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční...
14. Listopad 2011 ● Goethe-Institut Prag pořádá dne 21.11.2011 konferenci na téma „Budoucnost vzdělávání – středoevropská debata“. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
8. Listopad 2011 ● Sdružení META o.s. hledá na externí spolupráci učitelky a učitele 1. stupně se zkušeností s výukou žáků bez dostatečné znalosti vyučovacího jazyka (žáků s odlišným mateřským jazykem ) v běžné třídě ZŠ. Dále hledáme učitelky a učitele druhého...
1. Listopad 2011 ● Pro pedagogické pracovníky z Pardubického kraje pořádá sdružení META o.s. v listopadu 2011 dva akreditované semináře zaměřené na problematiku vzdělávání žáků cizinců. Seminář Výuka češtiny jako cizího jazyka se uskuteční 11. 11. 2011 (9:00 –...
1. Listopad 2011 ● Pro pedagogické pracovníky Mateřských škol z Plzně a okolí pořádá sdružení META o.s. 28. listopadu 2011 seminář zaměřený na problematiku práce s dětmi cizinci. Na semináři bude účastníkům po stručném uvedení do problematiky začleňování dětí...
21. Říjen 2011 ● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2012 v souladu s §4 a §19 nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým...
18. Říjen 2011 ● Pro pedagogické pracovníky ze Zlínského kraje pořádá sdružení META o.s. v listopadu 2011 cyklus 3 akreditovaných seminářů zaměřených na problematiku vzdělávání žáků cizinců. Seminář Úvod do problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.