19. Září 2011 ● Srdečně Vás zveme na 2. sociologické Dokupondělí ve Světozoru 26/9/2011 ve 20:30 Nguyen-Dinhu, podejte mi pero! Po projekci proběhne debata s Lukášem Radostným z organizace META, o.p.s., a ředitelkou ZŠ Olešská Marií Trebulovou. Každý učitel...
16. Září 2011 ● MŠMT ve spolupráci s NÚV zpracovalo Metodické doporučení ředitelům škol k výuce žáků – cizinců, které má za cíl podpořit metodiku práce s žáky – cizinci zařazovanými do hlavního vzdělávacího proudu s malou znalostí nebo bez znalosti českého jazyka...
24. Srpen 2011 ● Od 1. 9. 2011 začne platit novelizace vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 147/2011 Sb. Přečtěte si, jaké změny nastanou v tomto školním roce ve vzdělávání...
24. Srpen 2011 ● Posoudit kvalitu a bezchybnost učebnice dá učitelům někdy velkou práci. O to složitější je to, pokud je učebnice částečně v cizím jazyce. Takovým případem je také česko-čínská učebnice od Milady Hábové a kol. Čeština pro čínské děti: Česká...
29. Červenec 2011 ● Od 1. 8. 2011 jsou v Centru Farní charity Kyje – Černý Most(po prázdninách) opět otevřené kurzy českého jazyka. Termíny: pondělí a středa 17:30 – 19:00 hod pro pokročilé, a v úterý a čtvrtek 16:00 – 17:30 hod a 17:40 – 19:10 hod. dvě...
28. Červen 2011 ● META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů zahajuje realizaci projektu „Sociální tlumočení ve styku s cizinci“. Projekt„Sociální tlumočení ve styku s cizinci“ je realizován v rámci veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních...
8. Červen 2011 ● MŠMT zveřejnilo nové znění vyhlášek, kterými se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - ke stažení zde a vyhláška č. 72/2005 Sb., o...
8. Červen 2011 ● Sdružení META o. s. realizuje v srpnu 2011 LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA Cílem kurzu je, aby si děti osvojily základní jazykové dovednosti pro orientaci v českém školním prostředí, v třídním kolektivu a v učebních předmětech, pro...
30. Květen 2011 ● Členové pracovních skupin NAPIV (Národní akční plán inkluzívního vzdělávání) se rozhodli z jeho struktur vystoupit. Důvody tohoto kroku shrnuli v otevřeném dopise, adresovaném předsedovi vlády a ministrovi školství. Hlavním důvodem podle...
17. Květen 2011 ● MŠMT vyhlašuje pro rok 2011 dotační program MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2011. V rámci Programu jsou vymezeny následující oblasti, na které se bude vázat použití finančních prostředků uvolněných...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.