28. Listopad 2011 ● Středočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční...
14. Listopad 2011 ● Goethe-Institut Prag pořádá dne 21.11.2011 konferenci na téma „Budoucnost vzdělávání – středoevropská debata“. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
8. Listopad 2011 ● Sdružení META o.s. hledá na externí spolupráci učitelky a učitele 1. stupně se zkušeností s výukou žáků bez dostatečné znalosti vyučovacího jazyka (žáků s odlišným mateřským jazykem ) v běžné třídě ZŠ. Dále hledáme učitelky a učitele druhého...
1. Listopad 2011 ● Pro pedagogické pracovníky z Pardubického kraje pořádá sdružení META o.s. v listopadu 2011 dva akreditované semináře zaměřené na problematiku vzdělávání žáků cizinců. Seminář Výuka češtiny jako cizího jazyka se uskuteční 11. 11. 2011 (9:00 –...
1. Listopad 2011 ● Pro pedagogické pracovníky Mateřských škol z Plzně a okolí pořádá sdružení META o.s. 28. listopadu 2011 seminář zaměřený na problematiku práce s dětmi cizinci. Na semináři bude účastníkům po stručném uvedení do problematiky začleňování dětí...
21. Říjen 2011 ● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2012 v souladu s §4 a §19 nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým...
18. Říjen 2011 ● Pro pedagogické pracovníky ze Zlínského kraje pořádá sdružení META o.s. v listopadu 2011 cyklus 3 akreditovaných seminářů zaměřených na problematiku vzdělávání žáků cizinců. Seminář Úvod do problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským...
7. Říjen 2011 ● Občanské sdružení RYTMUS Vás zve na kurz Instrumentální obohacení aneb cesta ke zprostředkování učení, který realizuje dne 7. – 9.11.2011 v Praze. Kurz je určen pro ty, kdo učí děti se speciálními vzdělávacími potřebami a chctějí poznat další...
4. Říjen 2011 ● Pro pedagogické pracovníky z Pardubického kraje pořádá sdružení META o.s. v říjnu a listopadu 2011 cyklus 3 akreditovaných seminářů zaměřených na problematiku vzdělávání žáků cizinců. Seminář Úvod do problematiky začleňování žáků s odlišným...
30. Září 2011 ● Přihlaste se na školení pedagogů! Pondělí 17. října od 9.30 hodin. Knihovna Informačního centra OSN, nám. Kinských 6, Praha 5. Školení Interkulturní vzdělávání na SOŠ – Metodika projektu Stereotýpek v nás je určeno všem zájemcům z řad...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.