20. Únor 2012 ● Kurz je určený těm, kteří potřebují porozumět složitějším textům vyskytujícím se např. v oblasti pracovní komunikace (návodům, instrukcím, popisům). S texty budeme pracovat jak z hlediska pasivního: čtení s porozuměním, tak i z hlediska aktivního...
17. Únor 2012 ● Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2012 „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ ze dne 10. 2. 2012, č...
17. Únor 2012 ● Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2012 „Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České...
17. Únor 2012 ● Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2012 „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí“ ze dne 10. 2. 2012, č. j.: 41 929/2011-20 Na základě tohoto programu se...
15. Únor 2012 ● Příspěvek zveřejněný na webu MŠMT "shrnuje aktuální informace o připravenosti školského systému reagovat na měnící se podmínky ve společnosti a informuje o hlavních předpokladech úspěšné integrace cizinců". Informace jsou dostupné na této adrese...
31. Leden 2012 ● Pro pedagogické pracovníky Olomouckého kraje a okolí pořádáme v dubnu a květnu 2012 cyklus 3 akreditovaných seminářů zaměřených na problematiku vzdělávání žáků cizinců. Termíny, místa konání a další informace o seminářích naleznete v přiložené...
25. Leden 2012 ● Sdružení Rytmus o.s. pořádá akreditovaný seminář s podtitulem Metody a formy práce ve třídě s individuálně integrovaným žákem. Asistent pedagoga hraje mnohdy klíčovou roli při vzdělávání dítěte s postižením v běžné mateřské nebo základní škole....
24. Leden 2012 ● Pro pedagogické pracovníky z Prahy a okolí pořádáme v březnu a dubnu 2012 cyklus 3 akreditovaných seminářů zaměřených na problematiku vzdělávání žáků cizinců. Termíny a místa konání a další informace o seminářích naleznete v přiložené pozvánce....
6. Leden 2012 ● META zahájila projekt „Práce to je integrace!“ Projekt je realizován z prostředků programu pro Evropu Nadace OKD. V rámci projektu vzniká analýza a příprava projektové žádosti do některého z programů ESF. Bude se jednat o projekt zaměřený na...
4. Leden 2012 ● Od 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona vyhlášená pod č. 472/2011 Sb. V § 20 se za odstavec 5 vkládá odstavec 6, který zní: „(6) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavci 5 písm. a) i pro ostatní cizince.“. Znamená to,...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.