+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Metody hodnocení a role asistenta při hodnocení dětí a žáků s OMJ

Již třetí setkání Platformy DAP se zaměří na stále více aktuální téma hodnocení dětí a žáků s OMJ.
Datum a čas: 
15. dubna 2021 (15.00 - 18.00 hodin)
Místo: 
on-line prostředí platforma ZOOM (registrovaní obdrží pozvání na ZOOM do e-mailu)
Cena: 
zdarma

V průběhu setkání budeme také diskutovat otázky, které zatím zůstávají spíše opomíjené:

  • Jakou roli při hodnocení žáků mají asistenti pedagoga?
  • Jak do hodnocení zapojují pedagogové své asistenty?
  • Co to přinese učitelům, pokud budou při hodnocení spolupracovat i s asistenty?

Metodičky a odborné pracovnice METY, o.p.s. Zuzana Hrušková a Kristýna Chmelíková účastníky seznámí s přehledem různých forem hodnocení. Představí příklady dobré praxe a inovativní metody, které lze využít pro hodnocení dětí a žáků s OMJ v ZŠ i MŠ.

Součástí setkání bude přednáška s diskusí vedená odbornicí na téma formativního hodnocení Květou Sulkovou ze vzdělávacího centra EDUkační LABoratoř.

TÉMA PŘEDNÁŠKY:
Formativní zpětná vazba slouží jako prostředek podpory učení všech žáků. Účastníci se seznámí se zásadami poskytování zpětné vazby, vyzkouší si formulaci konkrétních doporučení a dozví se, proč i sumativní hodnocení má ve škole své místo.

O PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Květa Sulková vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor matematika – biologie, a pracovala jako učitelka matematiky na 2. stupni ZŠ. Je hlavní metodičkou vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

PRO KOHO:
Setkání je určené pro asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi a žáky s OMJ. Účast je možná pouze pro zájemce z Prahy. Setkání je otevřené i pro nové členy.

Ještě nejste členem/členkou Platformy DAP? Zapojte se zde. Díky účasti na setkání získáte přístup na sdílené prostředí, které slouží k diskusím a sdílení materiálů a tipů do výuky.

Platforma DAP je neformální otevřená skupina pro asistenty pedagoga, kteří pracují, nebo budou pracovat, ve škole v Praze (MŠ/ZŠ/SŠ). Je zaměřena na práci asistentů pedagoga, kteří se ve školách věnují podpoře dětí a žáků s OMJ.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Hana Víznerová
viznerova@meta-ops.cz
608 956 542

Setkání Platformy DAP se koná v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.