• Výuka češtiny jako druhého jazyka

• Učíte nebo byste chtěli učit děti a žáky s odlišným mateřským jazykem češtinu v MŠ, ZŠ nebo SŠ?
• Doučujete češtinu jako druhý jazyk pro děti v MŠ či žáky ZŠ nebo SŠ?

Toužíte se dovědět více o podmínkách vzdělávání dětí s OMJ? O češtině, jak ji vidí a učí se jí nerodilí mluvčí? O plánování a realizaci výuky češtiny jako druhého jazyka, o metodách výuky, tématech a různých dovednostech?
V tomto kurzu se naučíte organizovat kurz češtiny a také propojit češtinu jako druhý jazyk se vzdělávacím obsahem, pracovat s dostupnými výukovými materiály a učebnicemi. Získáte cenné informace o průniku češtiny jako druhého jazyka a speciálního vzdělávání.

Datum: 
9. října 2020 - 21. listopadu 2020 (1.běh kurzu)
Místo: 
META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 
50 vyučovacích hodin a 20 hodin praxe
Cena: 
zdarma (vratná záloha 3 000 Kč)

CÍL KURZU
Cílem vzdělávacího programu je, aby pedagogové a doučovatelé získali potřebné kompetence k vyučování ČDJ, propojování ČDJ se vzdělávacím obsahem ZŠ/SŠ a MŠ a v neposlední řadě zajištění inkluzivního vzdělávání dětí a žáků s OMJ.

Vzdělávací program se koná v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Kurz je určen pro účastníky pracující v Praze.

OBSAH KURZU
• První společná část:
1. Úvod, seznamování, představení vzdělávacího programu a jeho průběhu, vymezení pojmu ČDJ
2. Legislativa vzdělávání dětí s OMJ, jazyková situace v České republice

• Modul MŠ:
3. Zapojení dětí s OMJ do řízených činností s celou třídou
4. Úvod do vedení kurzu ČDJ a metoda Kikus
5. Kurz ČDJ pro pokročilé a jazyková diagnostika
6. Praktické ukázky jazykových činností a sestavení plánu kurzu
7. Prohlubující práce s jazykovými cíli v rámci tématu

• Modul ZŠ/SŠ:
3. Žáci s OMJ v českých školách a možnosti organizace výuky ČDJ
4. Výuka ČDJ I - témata, kurikulum, cíle
5. Výuka ČDJ II - řečové dovednosti a gramatika
6. Jazyková diagnostika a individualizace výuky
7. Propojení vzdělávacího obsahu a ČDJ

• Druhá společná část:
8. Učebnice pro čtenáře a nečtenáře
9. Speciální pedagogika a ČDJ
10. Společná evaluace a srhnutí obsahu vzdělávacího programu

• Pedagogická praxe na vybrané pražské škole

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU
09. 10. 2020 (14:00 -17:30 hodin) - Společná část
10. 10. 2020 (9:00 – 16:00 hodin) - Společná část
16. 10. 2020 (14:00 -17:30 hodin) - MŠ sekce
17. 10. 2020 (9:00 – 16:00 hodin) - MŠ sekce
23. 10. 2020 (14:00 -17:30 hodin) - ZŠ/SŠ sekce
24. 10. 2020 (9:00 – 16:00 hodin) - ZŠ/SŠ sekce
06. 11. 2020 (13:00 -18:00 hodin) - MŠ sekce
07. 11. 2020 (9:00 – 16:00 hodin) - MŠ sekce
13. 11. 2020 (13:00 -18:00 hodin) - ZŠ/SŠ sekce
14. 11. 2020 (9:00 – 16:00 hodin) - ZŠ/SŠ sekce
20. 11. 2020 (14:00 – 17:30 hodin) - Společná část
21. 11. 2020 (9:00 – 16:00 hodin) - Společná část

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Cílovou skupinu představují učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, vychovatelé, pracovníci volnočasových zařízení, pracovníci klubů.
Kurz je určen pro účastníky pracující v Praze.

AKREDITACE
Vzdělávací program je akreditovaný MŠMT Č.j.: MSMT- 682/2020-2-84. Zahrnuje 50 vyučovacích hodin kurzu (prezenční část) a 20 hodin praxe. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého kurzu.

Maximální počet účastníků: 24 ( 12 účastníků v MŠ sekci, 12 účastníků v ZŠ/SŠ sekci)

V případě naplnění kapacity kurzu bude při výběrovém řízení vycházející z registračního formuláře přihlíženo k následujícím kritériím:

 • doposud žádný absolvovaný seminář na dané téma
 • termín odeslání registračního formuláře
 • aktivní zapojení do výuky ČDJ
 • Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ČR byl 1. běh kurzu odložen na začátek října 2020.

  Kontaktujte nás pro více informací
  Bc. Klára Šuvarská, koordinátorka vzdělávání pro pedagogy
  vzdelavani@meta-ops.cz, suvarska@meta-ops.cz
  222 521 446, 773 609 395

  Vzdělávací program je realizován v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
  logo

  nahoru

  Logo občanského sdružení META.

  Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.