ZŠ, SŠ

Spolupráce školy s rodiči je v případě každého žáka jednou z hlavních podmínek úspěšného začlenění do školy a plnění školních povinností. O rodičích s cizí státní příslušností to mnohdy platí dvojnásob. Základní bariérou je zde kromě jazyka také nedostatek informací, často i těch základních, o systému školství a právech a povinnostech dětí i rodičů.
Proto je důležité rodičům tyto informace poskytnout.

První setkání rodičů a školy, se ukazuje jako klíčové pro nastavení spolupráce. V části přijímací pohovor najdete přehled informací, které je dobré si s rodiči vyměnit. Jak se na něj připravit, naleznete tamtéž.

Rodiče, kteří zatím málo komunikují česky. Rady a tipy pro komunikaci, najdete v části jak komunikovat s rodiči.

Informace pro rodiče

Velice osvědčilo vytvoření informačního balíčku pro cizince, ve kterém se rodiče dozvědí všechny relevantní informace týkající se školního provozu a pobytu žáka ve škole. V ideálním případě by měly být v jazycích nově příchozích migrantů, najdete v části informace pro rodiče - jazykové verze.

O tom, co přesně by měl informační balíček obsahovat, se dočtete v článku Než cizinec přijde na pohovor v části Co si připravit?.

V zajímavých odkazech vlevo se též nacházejí informační materiály pro cizince žijící v České republice. Pojednávají o tématech spojených s životem v ČR, jako je školství, zdravotnictví, zaměstnání, podnikání, instituce aj. Příručky jsou ke stažení v různých jazykových verzích.
Více jazyčný materiál pro rodiče také najdete na stránkách NIDV

Jaké informace se budou rodičům dětí s OMJ při vzdělávání v ČR hodit:

Informace pro rodiče. Společnost META, o.p.s. v roce 2010 vytvořilo krátké školení pro rodiče, jejichž děti chodí do české školy nebo se k tomu chystají. Pro školení vznikly i prezentace v několika jazykových mutacích, z nichž mohou rodiče získat informace o systému českého školství. Prezentace v následujících jazykových mutacích stáhněte zde: čeština angličtina francouzština mongolština vietnamština

UNHCR vydalo příručku Vzdělávání v ČR, kde naleznete informace např. o českém vzdělávacím systému, k přijetí a studiu na střední škole, k nostrifikaci vzdělání. Příručku následujících jazykových mutacích můžete stáhnout zde: čeština, angličtina, francouzština, arabština, ruština.

Centrum pro integraci cizinců Praha pak vydalo informační letáky pro rodiče žáků, kteří nastoupí nebo již nastoupili na základní školu. Tyto letáčky (Chcete přihlásit dítě do základní školy v České republice? a Začalo Vaše dítě chodit do základní školy v České republice?) podávají rodičům zásadní informace o základní škole, a to česky, anglicky, bulharsky, rumunsky, ukrajinsky, rusky a vietnamsky.

Více k tématu

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.