29. 01. 2018 ● Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba (postel, skříň, krabice, stůl, židle) Cíl 2 – slovní zásoba 1., 2., 4. a 7. pád, předložky (vedle, mezi, pod), příslovce (vpravo, vlevo) Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a...
29. 01. 2018 ● Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba v 1. pádě (pohovka, televize, křeslo, stolek) Cíl 2 – slovní zásoba 1., 4. a 7. pád, předložky (před, mezi), příslovce (vpravo, vlevo) Cíl 3 – slovní zásoba (nábytek ve třídě) 2., 4. pád, předložky (před, vedle, pod, na...
29. 01. 2018 ● Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba v 1. pádě (záchod, umyvadlo, ručník, vana) Cíl 2 – slovní zásoba 1., 2., 4. a 7. pád, předložky (vedle, mezi), příslovce (vpravo, vlevo) Cíl 3 – slovesa (mýt se, čistit si, česat se) Výukový materiál byl vytvořen v...
29. 01. 2018 ● Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba (ovoce, zelenina) v 1. pádě Cíl 2 – minulý čas slovesa koupit + 4. pád Cíl 3 – rody, sloveso mít + 4. pád, přídavná jména Cíl 4 – spolupráce/domluva ve dvojici, slovní zásoba (ovoce, zelenina) Výukový materiál byl...
29. 01. 2018 ● Obsahový cíl: - Žák popíše stavbu atomu. - Žák popíše jednotlivé částice (proton, elektron a neutron) z hlediska elektrického náboje. - Žák rozumí pojmu protonové číslo a dokáže ho najít u prvků v periodické tabulce chemických prvků. - Žák...
29. 01. 2018 ● Cíle: Cíl 1: Skloňování podstatných jmen ve spojení s předložkami „pod, nad, mezi, s“ – 4. a 7. pád Cíl 2: Skloňování podstatných jmen ve spojení s předložkami „vedle, u“ – 2. pád Cíl 3: Užití místních příslovcí „nahoře, nahoru, dole, dolů,...
29. 01. 2018 ● Cíle : Výčet cílů představuje především možnosti zaměření pracovního listu, není možné obsáhnout při jedné práci s listem vše, pokud je to pro děti nové. Pedagog musí zvolit co a v jakém rozsahu je pro danou skupinu adekvátní. Cíl 1: Nová slovní...
29. 01. 2018 ● Cíle: Cíl 1: Nová slovní zásoba v 1. pádě včetně jmenných rodů a slovesa v infinitivu Cíl 2: Spojování podstatných jmen se slovesy ve 3. osobě č.j. Cíl 3: Rozdíl mezi dnem a nocí, spojení s předložkou – ve dne, v noci, na obloze Cíl 4: Použití...
29. 01. 2018 ● Cíle: Cíl 1: Rozšiřující slovní zásoba v 1.pádě včetně zájmen ten, ta, to Cíl 2: Použití nové slovní zásoby ve 4.pádě Cíl 3: Charakteristika postav – užití přídavných jmen Cíl 4: Použití nové slovní zásoby v 1. a 4.pádě ve spojení se slovesy „mít...
29. 01. 2018 ● Cíle pracovního listu: Výčet cílů představuje především možnosti zaměření pracovního listu, není možné obsáhnout při jedné práci s listem vše, pokud je to pro děti nové. Pedagog musí zvolit co a v jakém rozsahu je pro danou skupinu adekvátní. Cíl...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.