13.7.2017 -- Tento metodický materiál poskytuje širokou paletu aktivit do Osobnostní a sociální výchovy včetně dokumentace jejich průběhu a výsledku. Jde o písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi realizovaný ZŠ a MŠ Brno, Křenová v letech 2012-2015. Více...
11.7.2017 -- Vizualizovat slovíčka a spojovat je tématicky- to je výborný způsob podpory. V knihkupectvích najdete různé např. česko-anglické (německé, francouzské) slovníčky, které můžete pro žáky s OMJ přelepit českými výrazy. Vizuální slovník (Visual Dictionary)...
28.6.2017 -- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) směřuje k uvědomění si souvislostí v dnešním globalizovaném světě a podporuje evropské a globální myšlení....
26.6.2017 -- Zde naleznete materiály pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka a literatury v běžné třídě na střední škole. Mnohdy s tématy středoškolské češtiny přišli žáci do kontaktu již na základní škole, z toho důvodu je možné využít...
26.6.2017 -- Pracovní list William Shakespeare prakticky propojuje výuku obsahu s výukou jazyka. Zaměřuje se jak na osobnost W. Shakespeara, tak na jeho dílo. Konkrétně se pak věnuje tragédiím Romeo a Julie a Hamlet. Materiál je určen studentům střední školy s mírně...
23.6.2017 -- Zde najdete několik tipů ke konkrétním aktivitám v rámci VMEGS na portále RVP.
23.6.2017 -- Zde naleznete odkazy na teoretické články k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech na portálu RVP.
15.6.2017 -- Publikace nabízí konkrétní aktivity a náměty pro výuku (zejména v oblasti MKV). Jejím cílem je představit žákům i učitelům, jak funguje škola v jiných státech i světadílech. Nejedná se o popis oficiálních vzdělávacích systémů, spíš o zprostředkování...

Stránky

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika