11. 09. 2017 ● V květnu a červnu 2017 proběhlo pod hlavičkou programu Jeden svět na školách (Člověk v tísni) již počtvrté celorepublikové šetření mezi středoškoláky. Výzkum zjišťoval hodnoty a postoje studentů na různých typech středních škol (gymnázia, SOŠ, SOU...
08. 09. 2017 ● Zde si můžete stáhnout překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky vydalo SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. v roce 2002. Český jazyk a literatura...
08. 09. 2017 ● Obsah předmětů, které žáky v hodinách učíme, úzce souvisí s jazykem, který při tom používáme. Kontext a obsah neexistuje bez jazyka, stejně jako jazyk bez kontextu či obsahu ztrácí smysl. Každý vyučovací předmět má specifickou slovní zásobu a...
08. 09. 2017 ● Ve chvíli, kdy je ve třídě přítomen žák s OMJ, měli bychom brát na vědomí několik obecných faktorů, které vyplývají jednak z odlišného jazykového prostředí, ze kterého žák přichází (tzn., že nejenže sám nerozumí probírané látce, ale nerozumí jí ani...
08. 09. 2017 ● Společnost META o.p.s. ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců v letošním školním roce 2017/2018 organizuje již podruhé roční přípravný kurz ke studiu na střední škole pro studenty z různých zemí ve věku od 14 do 20 let. Tento kurz je zaměřen...
08. 09. 2017 ● Text shrnuje, čemu čelí děti a žáci s OMJ a jejich rodiče.
07. 09. 2017 ● Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění účinném od 1.10.2017.
06. 09. 2017 ● V této části portálu si můžete stáhnout pracovní listy ze vzdělávacího okruhu Člověk a jeho zdraví pro 2. - 5. třídu základní školy. „V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé...
05. 09. 2017 ● Česká republika, stejně jako jiné státy, má vypracovanou Koncepci integrace cizinců. Každoročně pak vláda ČR přijímá aktualizované usnesení k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu. Koordinační úlohu...
23. 08. 2017 ● Na těchto stránkách naleznete ukázky aktivit do výuky Multikulturní výchovy pro vyučující na SOŠ a druhém stupni ZŠ (volně k nekomerčnímu použití). Aktivity jsou rozděleny do jednotlivých vzdělávacích oblastí. Autorka: Jaroslava Ševčíková

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.