26. 01. 2010 ● Azyl – ochranné povolení k pobytu poskytované cizím státním příslušníkům z určitých důvodů (politické, náboženské, národnostní atd.) Forma mezinárodní ochrany, která je poskytována hostitelskou zemí, v případě, že se prokáže, že daná osoba...
25. 01. 2010 ● Jak překonávat potencionální bariéry při vzdělávání a hodnocení jednotlivců i skupin žáků Žáků, kteří mají zvláštní požadavky na učení a hodnocení, stále přibývá. Pokud nebudou ve vzdělávacím procesu důsledně uplatňovány principy inkluzivního...
25. 01. 2010 ● Jak odpovídat na odlišné vzdělávací potřeby žáků a studentů Při zajišťování učiva plně odpovídajícího rozsahu potřeb všech žáků by si učitelé měli být vědomi požadavku rovných příležitostí pro všechny žáky bez ohledu na rasu, pohlaví a jakékoli...
25. 01. 2010 ● Každému dítěti by měla být dána možnost zažít při výuce úspěch a získat co největší množství vědomostí, přiměřené jeho vlastním možnostem. Přestože je rámcovým vzdělávacím programem (RVP) specifikováno množství učiva, které by měli žáci a studenti...
25. 01. 2010 ● Analýza z roku 2007 se mimo jiné věnuje i vzdělávání dětí-cizinců a obsahuje také seznam NNO působících v oblasti migrace a integrace. Tato zpráva byla zpracována v rámci výzkumu realizovaného konsorciem firmy GAC, s.r.o. a týmu Mgr. Jiří Kocourek...
25. 01. 2010 ● Charakteristické znaky inkluzivního vzdělávání.
21. 01. 2010 ● Kulturně inkluzivní obsah učiva znamená takové učivo, jehož osvojení nebrání žádné kulturně podmíněné odlišnosti žáků. Zároveň je to ale také učivo, které tyto odlišnosti uznává, soustřeďuje na ně svůj zájem a používá je. Což jinými slovy znamená,...
21. 01. 2010 ● Co dále zjistit od rodičů žáka cizince na první schůzce? Školský zákon ukládá rovný přístup při přijímání ke vzdělání, ale pro ředitele vyžaduje přijetí cizinců větší nároky na přípravu. Proto by se měl snažit v případě žáka cizince získat více...
21. 01. 2010 ● Cílem tohoto materiálu je nalezení systémového řešení v oblasti vzdělávání pro specifickou skupinu cizinců, kteří na území ČR pobývají bez pobytového oprávnění.
21. 01. 2010 ● Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání Průzkum, který si sdružení META vytyčilo jako jednu z počátecních aktivit svého působení, byl realizován s úmyslem zmapovat situaci potenciálních klientů v...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.