14. 12. 2009 ● Při tvorbě plánu podpory (PLPP,IVP) doporučujeme: stanovit si jednu konkrétní osobu, která bude za vyplnění plánu zodpovědná (neznamená to, že jej celý bude vyplňovat sama) ukládat jej na bezpečném místě, kam však mají přístup i ostatní pedagogové...
14. 12. 2009 ● Zřízení vyrovnávacích tříd je určitou alternativou k okamžitému zařazení žáka cizince do běžné třídy základní školy. Vyrovnávací třídy se dříve zřizovaly podle metodického pokynu a byly zaměřeny na vzdělávání dětí žadatelů o mezinárodní ochranu. V...
14. 12. 2009 ● Zařazení nově příchozího žáka cizince do ročníku bývá většinou provázeno složitým rozhodováním, ve kterém hrají roli různé proměnné. První a nejdůležitější je věk dítěte. V praxi se ukazuje, že i přes neznalost češtiny není dobré volit ročník...
14. 12. 2009 ● Integraci nového žáka cizince mohou bránit mnohé faktory. Při práci s žáky cizinci berte proto vždy v úvahu, že nový žák: může po určitou dobu prožívat tzv. tiché období, nezapojovat se do aktivit ani komunikace (tzv. silent period) může se...
14. 12. 2009 ● V rámci přijetí cizince do školy je třeba zajistit několik podstatných věcí. V ideálním případě by měly být vyřešeny ještě před jeho příchodem do školy. První z nich je ustanovit osobu, která bude zodpovídat za integrační proces žáka cizince. V...
14. 12. 2009 ● První den na nové škole zanechává v každém dítěti nesmazatelné vzpomínky, tím více se to týká cizinců, kteří často přicházejí do neznámého prostředí, ve kterém obvykle nikomu a ničemu nerozumí. Proto je velice důležité vědět, jak s dítětem s OMJ...
14. 12. 2009 ● Jak vytvořit příjemné prostředí pro žáky s OMJ? Jak to udělat, aby se cítili vítáni, bezpečně a součástí společnosti školy? Nejlepší způsob, jak vytvořit příjemné prostředí pro žáky s OMJ, je ukázat, že si vážíme jejich jazyka i kultury, a to ve...
14. 12. 2009 ● Mezi přijímacím pohovorem a samotným příchodem žáka na školu by měl být odstup alespoň tří dnů. Nový žák a jeho rodiče mohou tuto dobu využít především k seznámení se s novým prostředím a informacemi, které jim škola poskytla, k obstarání...
14. 12. 2009 ● Přijímací pohovor nabízí škole možnost sesbírat potřebné informace o dítěti, ale také poskytnout rodičům důležité informace o chodu a organizaci školy. Pohovor by se měl uskutečnit minimálně tři dny před samotným nástupem dítěte do školy. Při...
14. 12. 2009 ● Čeho se vyvarovat při komunikaci s cizincem? Co způsobuje neporozumění? Jaké mohou být jazykové překážky porozumění při komunikaci s někým, kdo umí špatně česky nebo neumí česky vůbec? Návod, jak tyto překážky zmírnit nebo odstranit, najdete v...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.