25. 01. 2010 ● Charakteristické znaky inkluzivního vzdělávání.
21. 01. 2010 ● Kulturně inkluzivní obsah učiva znamená takové učivo, jehož osvojení nebrání žádné kulturně podmíněné odlišnosti žáků. Zároveň je to ale také učivo, které tyto odlišnosti uznává, soustřeďuje na ně svůj zájem a používá je. Což jinými slovy znamená,...
21. 01. 2010 ● Co dále zjistit od rodičů žáka cizince na první schůzce? Školský zákon ukládá rovný přístup při přijímání ke vzdělání, ale pro ředitele vyžaduje přijetí cizinců větší nároky na přípravu. Proto by se měl snažit v případě žáka cizince získat více...
21. 01. 2010 ● Cílem tohoto materiálu je nalezení systémového řešení v oblasti vzdělávání pro specifickou skupinu cizinců, kteří na území ČR pobývají bez pobytového oprávnění.
21. 01. 2010 ● Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání Průzkum, který si sdružení META vytyčilo jako jednu z počátecních aktivit svého působení, byl realizován s úmyslem zmapovat situaci potenciálních klientů v...
20. 01. 2010 ● Materiál je zaměřen především na inkluzi romských dětí, nicméně může být inspirativní i pro práci s žáky cizinci.
20. 01. 2010 ● Manuál, jak poznat školu s rovnými příležitostmi ve vzdělávání. Vznikl v rámci projektu Férová škola.
20. 01. 2010 ● K dispozici materiály ke stažení, které pomohou při tematizaci inkluzivního vzdělávání.
20. 01. 2010 ● Pokračování příručky Interkulturní vzdělávání. Poskytuje ucelený vhled do problematiky interkulturního vzdělávání, věnuje se tématům jako je gender, česko-německé vztahy nebo subkultura. Kromě informací pro učitele zde naleznete praktické aktivity...
20. 01. 2010 ● Příručka poskytuje ucelený vhled do problematiky interkulturního vzdělávání, věnuje se způsobům, jak realizovat principy, metody i informační obsahy v podmínkách středního školství. Kromě informací pro učitele zde naleznete praktické aktivity pro...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.