15. 12. 2009 ● Pokud do školy nastoupí žák-cizinec, který nemá dostatečnou znalost češtiny, je důležité si uvědomit, že nejprve je nutné naučit jej nebo ji komunikovat v češtině. Tomu by také měla být podřízena veškerá počáteční aktivita směrem k tomuto žákovi....
14. 12. 2009 ● Pedagogická diagnostika není neznámý pojem a patří neodmyslitelně k práci každého pedagoga, proto se zde nebudeme podrobně zabývat jejím vymezením (k tomu může posloužit doporučená literatura dole nebo studijní materiály vpravo ke stažení). My se...
14. 12. 2009 ● Při tvorbě plánu podpory (PLPP,IVP) doporučujeme: stanovit si jednu konkrétní osobu, která bude za vyplnění plánu zodpovědná (neznamená to, že jej celý bude vyplňovat sama) ukládat jej na bezpečném místě, kam však mají přístup i ostatní pedagogové...
14. 12. 2009 ● Zřízení vyrovnávacích tříd je určitou alternativou k okamžitému zařazení žáka cizince do běžné třídy základní školy. Vyrovnávací třídy se dříve zřizovaly podle metodického pokynu a byly zaměřeny na vzdělávání dětí žadatelů o mezinárodní ochranu. V...
14. 12. 2009 ● Zařazení nově příchozího žáka cizince do ročníku bývá většinou provázeno složitým rozhodováním, ve kterém hrají roli různé proměnné. První a nejdůležitější je věk dítěte. V praxi se ukazuje, že i přes neznalost češtiny není dobré volit ročník...
14. 12. 2009 ● Integraci nového žáka cizince mohou bránit mnohé faktory. Při práci s žáky cizinci berte proto vždy v úvahu, že nový žák: může po určitou dobu prožívat tzv. tiché období, nezapojovat se do aktivit ani komunikace (tzv. silent period) může se...
14. 12. 2009 ● V rámci přijetí cizince do školy je třeba zajistit několik podstatných věcí. V ideálním případě by měly být vyřešeny ještě před jeho příchodem do školy. První z nich je ustanovit osobu, která bude zodpovídat za integrační proces žáka cizince. V...
14. 12. 2009 ● První den na nové škole zanechává v každém dítěti nesmazatelné vzpomínky, tím více se to týká cizinců, kteří často přicházejí do neznámého prostředí, ve kterém obvykle nikomu a ničemu nerozumí. Proto je velice důležité vědět, jak s dítětem s OMJ...
14. 12. 2009 ● Jak vytvořit příjemné prostředí pro žáky s OMJ? Jak to udělat, aby se cítili vítáni, bezpečně a součástí společnosti školy? Nejlepší způsob, jak vytvořit příjemné prostředí pro žáky s OMJ, je ukázat, že si vážíme jejich jazyka i kultury, a to ve...
14. 12. 2009 ● Mezi přijímacím pohovorem a samotným příchodem žáka na školu by měl být odstup alespoň tří dnů. Nový žák a jeho rodiče mohou tuto dobu využít především k seznámení se s novým prostředím a informacemi, které jim škola poskytla, k obstarání...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.