26. 01. 2010 ● K žádostem o přechodný pobyt (nejde-li o pobyt bez víza) je třeba doložit celou řadu náležitostí, které u každého z typů pobytu přesně vyjmenovává zákon o pobytu cizinců, ať už se jedná o doklad totožnosti, doklad o zajištění prostředků k pobytu,...
26. 01. 2010 ● Zákon rozlišuje různé druhy pobytů. Hlavní rozlišení spočívá v tom, zda se jedná o pobyt přechodný, nebo pobyt trvalý. Přechodný pobyt Pod souhrnný název přechodný pobyt se řadí několik jeho typů. Přechodný pobyt může být bez víza, s krátkodobým...
26. 01. 2010 ● Dočasná ochrana se používá v naléhavých případech jako odpověď na příchod skupin uprchlíků. Osobu, která o ni žádá, označuje zákon za žadatele o dočasnou ochranu. Jakmile tuto ochranu cizinec získá, hovoříme o něm jako o osobě požívající dočasnou...
26. 01. 2010 ● Cizinec, který získal doplňkovou ochranu, je zákonem označen jako osoba požívající doplňkové ochrany. V rámci řízení o udělení mezinárodní ochrany se vedle azylových důvodů zkoumají také důvody pro udělení doplňkové ochrany. Pokud tedy u žadatele o...
26. 01. 2010 ● Žadatel o mezinárodní ochranu získá azyl, pokud bude v řízení zjištěno, že je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod nebo že má z tohoto pronásledování, založeném na důvodech rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k sociální...
26. 01. 2010 ● Žadatele o mezinárodní ochranu definuje zákon o azylu jako cizince, který požádal Českou republiku o mezinárodní ochranu, nebo cizince, který podal žádost o udělení mezinárodní ochrany v jiném členském státě Evropské unie, je-li Česká republika...
26. 01. 2010 ● Zákon o azylu řeší podmínky vstupu a pobytu cizince, který chce v České republice žádat o mezinárodní ochranu, práva a povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany, azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany, řízení o udělení či odnětí...
26. 01. 2010 ● Je důležité uvědomit si rozdíly mezi jednotlivými druhy pobytu, s každým druhem pobytu se totiž pojí jiná práva a povinnosti. Z pohledu učitele pak povědomí o jednotlivých druzích pobytů žáků cizinců ovlivní například i dlouhodobější přístup k...
26. 01. 2010 ● Základní práva jsou zaručena všem, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného...
26. 01. 2010 ● Z hlediska cizinecké legislativy můžeme hovořit o těchto základních kategoriích cizinců: občané EU a také rodinní příslušníci občanů EU (vč. občanů států Evropského hospodářského prostoru tj. Lichtenštejnsko, Norsko, Island a Švýcarsko) občané...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.