15.12.2009 -- Součástí VP je i organizační zajištění výuky. To znamená, že v případě žáka cizince, který má počáteční jazykovou bariéru, je možné upravit rozvrh a posílit výuku ČJ tím, že žák(yně) kromě ČJ ve své kmenové třídě navštěvuje také hodiny češtiny v nižších...
15.12.2009 -- Po stanovení vzdělávacích cílů následuje samotná tvorba VP a je při ní důležité rozhodnout, jakou cestou cílů dosáhneme. Především je dobré uvažovat s ohledem na organizační, personální, materiální a finanční zajištění tohoto plánu. Jestliže je hlavním...
15.12.2009 -- Pokud do školy nastoupí žák-cizinec, který nemá dostatečnou znalost češtiny, je důležité si uvědomit, že nejprve je nutné naučit jej nebo ji komunikovat v češtině. Tomu by také měla být podřízena veškerá počáteční aktivita směrem k tomuto žákovi....
14.12.2009 -- Pedagogická diagnostika není neznámý pojem a patří neodmyslitelně k práci každého pedagoga, proto se zde nebudeme podrobně zabývat jejím vymezením (k tomu může posloužit doporučená literatura dole nebo studijní materiály vpravo ke stažení). My se zde...
14.12.2009 -- Při tvorbě plánu podpory (PLPP,IVP) doporučujeme: stanovit si jednu konkrétní osobu, která bude za vyplnění plánu zodpovědná (neznamená to, že jej celý bude vyplňovat sama) ukládat jej na bezpečném místě, kam však mají přístup i ostatní pedagogové žáka...
14.12.2009 -- Zřízení vyrovnávacích tříd je určitou alternativou k okamžitému zařazení žáka cizince do běžné třídy základní školy. Vyrovnávací třídy se dříve zřizovaly podle metodického pokynu a byly zaměřeny na vzdělávání dětí žadatelů o mezinárodní ochranu. V...
14.12.2009 -- Zařazení nově příchozího žáka cizince do ročníku bývá většinou provázeno složitým rozhodováním, ve kterém hrají roli různé proměnné. První a nejdůležitější je věk dítěte. V praxi se ukazuje, že i přes neznalost češtiny není dobré volit ročník...
14.12.2009 -- Integraci nového žáka cizince mohou bránit mnohé faktory. Při práci s žáky cizinci berte proto vždy v úvahu, že nový žák: může po určitou dobu prožívat tzv. tiché období, nezapojovat se do aktivit ani komunikace (tzv. silent period) může se rychle...
14.12.2009 -- V rámci přijetí cizince do školy je třeba zajistit několik podstatných věcí. V ideálním případě by měly být vyřešeny ještě před jeho příchodem do školy. První z nich je ustanovit osobu, která bude zodpovídat za integrační proces žáka cizince. V případě,...
14.12.2009 -- První den na nové škole zanechává v každém dítěti nesmazatelné vzpomínky, tím více se to týká cizinců, kteří často přicházejí do neznámého prostředí, ve kterém obvykle nikomu a ničemu nerozumí. Proto je velice důležité vědět, jak s dítětem s OMJ správně...

Stránky

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika