Zdroje informací

Zdrojů informací, na jejichž základě můžeme hodnotit dosahování cílů z IVP, je mnoho, zde uvádíme několik příkladů:

  • rozbor běžných písemností a produktů žáků
  • sledování žáků, včetně záznamu z jejich interakce
  • hospitace
  • rozbor pedagogické dokumentace, statistická hlášení
  • diskuse, rozhovory, názory, komentáře, stížnosti,...
  • počítačové didaktické programy
  • analýza klasifikace
  • testy
  • modelové situace

Literatura: K. Kaprálek, Z. Bělecký: Jak napsat a používat individuální vzdělávací program, Portál, Praha, 2004

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.