Úprava rozvrhu

Součástí VP je i organizační zajištění výuky. To znamená, že v případě žáka cizince, který má počáteční jazykovou bariéru, je možné upravit rozvrh a posílit výuku ČJ tím, že žák(yně) kromě ČJ ve své kmenové třídě navštěvuje také hodiny češtiny v nižších ročnících nebo doučování ČJ místo některých vyučovacích předmětů své kmenové třídy.

Žák cizinec si tak může intenzivněji osvojit český jazyk, zvláště pro větší názornost výuky českého jazyka v nižších ročnících ZŠ. Přesto ani takto posílené hodiny ČJ nejsou samy o sobě spásonosné. Je důležité si uvědomit, že vyučovací hodiny českého jazyka jsou koncipované naprosto odlišně k potřebám žáka, pro nějž je čeština cizím jazykem. Zásady ČJCJ jsou popsány v sekci čeština pro cizince. Proto je pro posílení komunikačních dovedností vhodnější zajistit žákům cizincům individuální doučování češtiny, případně kurz češtiny pro cizince.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.